Schoorsteentje

Anisomeridium polypori


© Bart Horvers

Ecologie & verspreiding
Onopvallende, dunne witgrijze korst met talloze zwarte pycnidiën. Pycnidiën flesvormig met lange nek waaruit vaak een sliertje sporenmassa opstijgt. Kenmerkende soort voor beschutte boomvoeten van oudere bomen met neutrale schors, vooral wilgen en populieren. Overal in het land algemeen, maar vooral in het rivierengebied. Reacties: geen.
Groep: korstmossen
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website