a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Anisomeridium polypori (Ellis & Everh.) M.E. Barr

Schoorsteentje
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (1) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Monoblastiaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Anisomeridium juistense, Anisomeridium nyssaegenum, Arthopyrenia juistense, Arthopyrenia willeyana, Ditremis nyssaegenum
Status:Niet bedreigd
Zeldzaamheid:vrij algemene soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrentepohlia
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Circumpolair
Biotoop:Biotoop waarin de soort voorkomt (niet compleet)laanbomen, bossen
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op bomen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Arthonio-Lecidelletea elaeochromae
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortveldwaarneming
Herkenning & ecologie
Onopvallende, dunne witgrijze korst met talloze zwarte pycnidiën. Pycnidiën flesvormig met lange nek waaruit vaak een sliertje sporenmassa opstijgt. Kenmerkende soort voor beschutte boomvoeten van oud... [meer]
 
foto19963
foto4932
foto10369
foto10368
foto11474
foto20677
foto57656