a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Aspicilia simoensis Räsänen

Soredieus dambordje
algemeen | herkenning & ecologie | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Megasporaceae
Groep:korstmossen
Status:Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftChlorococcoid
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed boreaal
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Europees
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op steen
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Racomitrio-Rhizocarpetea
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortfoto voldoet als bewijs
Herkenning & ecologie
Dunne soredieuze Aspicilia met puntvormige soralen. De soort is gebonden aan granietblokken op dijken.De naam simoënsis is voorlopig. Dna-analyse (ITS, LSU) van Nederlands materiaal van de Arkemheemse... [meer]
 
foto11579
foto11580
foto21890
foto21891
foto36777