Tweesporig vliesje

Athelia arachnoidea


© Arjan de Groot

Familie: Atheliaceae
Groep: korstmosparasieten
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen, bossen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website