< Meer determinatiehulpen

laatst gewijzigd op 07-02-2019

Korstmosparasieten op Xanthoria-soorten

Henk-Jan van der Kolk


Determinatiesleutel

1
Sporen worden gevormd in asci (ascomyceet teleomorf)
2
 
-
Geen sporenproductie in asci
6
 
 
2 (1)
Ascosporen worden gevormd in apotheciën
 
-
Ascosporen worden gevormd in peritheciën
3
 
 
3 (2)
Peritheciën oranje
 
-
Peritheciën zwart
4
 
 
4 (3)
Peritheciën in gallen. Peritheciën geheel ingezonken
 
-
Geen galvorming. Peritheciën deels ingezonken
5
 
 
5 (4)
Asci met 8 sporen
 
-
Asci veelsporig
 
 
6 (1)
Conidiën gevormd in pycnidiën
7
 
-
Geen conidiën of niet gevormd in pycnidiën
8
 
 
7 (6)
Pycnidiën bovenop met enkele setae. Conidiën kleurloos
 
-
Pycnidiën zonder setae. Conidiën bruin
 
 
8 (6)
Roze sporodochia aanwezig
 
-
Geen sporodochia, aanwezige structuren niet roze
9
 
 
9 (8)
Zwartverkleuring (hyfen met conidia) op thallus en apotheciën
 
-
Witte verkleuring. Sclerotia of basidiomata meestal aanwezig
10
 
 
10 (9)
Spinnenwebstructuur met soms bruine of witte sclerotia
 
-
Oranje basidiomata of sclerotia
 
 

Literatuur

Aptroot, A.;van Herk, C.M.;Sparrius, L.B. (2000) Lichenen van het najaarsweekend op Terschelling en enkele kerken in noordwest Friesland. Buxbaumiella 53: 46-52. 
 
Bruggeman-Nannenga, I. (2013) Athelia arachnoidea, een veelzijdig korstje. Coolia 56: 183-185. 
 
Dam, N.;Dam, M. (2012) Een verdwaald meniezwammetje. Coolia 55: 68-70. 
 
Dam, N.;Dam, M. (2012) Een verdwaald meniezwammetje. Coolia 55: 68-70. 
 
de Vries, B.;Dam, N.;Wassink, H. (2008) Het Cristella-weekend in Buurse. Coolia 51: 139-144. 
 
Diederich Millanes, P.;Wedin, M.;Lawrey, J.D. (2022) Basidiomycota. Flora of Lichenicolous Fungi 1: 1-351. 
 
Diederich, P.;Schultheis, B.;Blackwell, M. (2003) Marchandiobasidium aurantiacum gen. sp. nov., the teleomorph of Marchandiomyces aurantiacus (Basidiomycota, ceratobasidiales). Mycological Research 107: 523-527.
 
Eriksson, J.;Ryvarden, L. (1973) The Corticiaceae of North Europe, 2. Aleurodiscus - Confertobasidium. Fungiflora, Oslo 
 
Jülich, W. (1972) Monographie der Athelieae (Corticiaceae, Basidiomycetes). Wildenowia Beiheft 7: 1-283. 
 
Sérusiaux, E.;Diederich, P.;Brand, A.M.;van den Boom, P.P.G. (1999) New or interesting lichens and lichenicolous fungi from Belgium and Luxembourg. VIII. Lejeunia 162: 1-95.
 
Sparrius, L.B.;Aptroot, A.;van Herk, C.M.;Brand, A.M. (2002) Nieuwe en interessante korstmossen en korstmosparasieten in Nederland met aanvulling en wijzigingen op de checklist. Buxbaumiella 59: 26-46. 
 
Sparrius, L.B.;van der Kolk, H.;Aptroot, A.;van der Pluijm, A.;van Dort, K.W. (2016) Nieuwe vindplaatsen van zeldzame korstmossen en licheenparasieten in de periode 2012 t/m medio 2016. Buxbaumiella 107: 15-37.
 
van den Boom, P.P.G. (2003) Some interesting records of lichens and lichenicolous fungi from The Netherlands VI. Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 13: 123-127.
 
van den Boom, P.P.G. (2015) Lichens and lichenicolous fungi from graveyards of the area of Eindhoven (the Netherlands), with the description of two new species. Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien, B 117: 245-276. 
 
van den Boom, P.P.G.;Aptroot, A. (1996) De lichenologische najaarsexcursie van 1995 naar Ameland (prov. Friesland). Buxbaumiella 39: 47-52. 
 
van den Boom, P.P.G.;Aptroot, A. (1997) De lichenologische najaarsexcursie van 1996 naar Schiermonnikoog (prov. Friesland). (aanvulling in 47:43-44). Buxbaumiella 43: 12-19. 
 
Verhoogt, K.;van der Kolk, H. (2019) Een overzicht van enkele goed herkenbare Nederlandse korstmosparasieten. Buxbaumiella 115: 48-58.