Iepenkraterkorst

Caloplaca ulcerosa


© Menno van den Bos

Ecologie & verspreiding
Korstvormige soort met een dun grijs thallus met ronde tot langwerpige groene soredieuze plekken en oranje apotheciën. Epifytisch op vrijstaande populieren, abelen en iepen, vooral in de binnenduinrand. 

Lijkt sterk op Caloplaca luteoalba, die geen soralen en een wit thallus heeft. Beide soorten hebben dezelfde standplaatsvoorkeur.
Groep: korstmossen
Status: Rode Lijst: Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Biotoopvoorkeur: laanbomen
Substraatvoorkeur: op bomen
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website