Hartbladige els

Alnus cordata


© Edwin Dijkhuis

Ecologie & verspreiding
Hartbladige els is een snelgroeiende boom van relatief koele, vochtige, stenige plaatsen. Ze kan, in verhouding met de andere soorten uit het geslacht, echter ook op drogere standplaatsen staan. Hartbladige els komt oorspronkelijk alleen op Corsica en zeer lokaal in Zuid-Italië voor. Ze wordt vanwege haar sierwaarde aangeplant in parken en stadswijken. De soort slaat in toenemende mate op uit zaad: jonge bomen kunnen worden gevonden op braakliggende terreinen, op vochtige stenige plaatsen en op kademuren.
Familie: Betulaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: natte bossen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website