Doorwaskervel

Smyrnium perfoliatum


© Ruud Beringen

Ecologie & verspreiding
Doorwaskervel staat op zonnige tot beschaduwde, vochtige tot droge, voedsel- en stikstofrijke, verstoorde en vaak stenige grond. Ze groeit in bossen en bosranden, in struwelen en ruigten en op ruderale plaatsen. De soort stamt oorspronkelijk uit het oostelijk deel van het Middellandse-Zeegbied en is tegenwoordig overal in Europa verwilderd. Doorwaskervel komt verspreid voor door heel Nederland. De soort is onmiskenbaar door de combinatie van stengelomvattende bladeren, de opvallende licht geelgroene kleur van het bovenste deel van de plant en door de 2-4 vleugellijsten die kleine onopvallende sterharen dragen. De plant bestuift zichzelf of wordt door insecten bestoven, de zaden worden als klit of door de wind verspreid. De soort is eetbaar en kan gebruikt worden in salades, soepen en stoofpotten. Alle onderdelen smaken naar selderij en zouden zelfs verfijnder zijn dan bij Zwartmoeskervel. Medisch vertoont de plant gelijke eigenschappen als haar verwant en werd dan ook tegen dezelfde kwalen gebruikt.
Familie: Apiaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website