Draadfonteinkruid

Stuckenia filiformis


© Adrie van Heerden

Ecologie & verspreiding
Draadfonteinkruid groeit in helder en matig voedselarm, zoet of zwak brak, kalkhoudend, stilstaand of bewegend water van duinplassen, in kalkmoerassen en voedselrijke bergmeren en -beken. Ze hoort thuis op het Noordelijke Halfrond en is in Europa bekend van de noorden en in zuidelijker gelegen bergstreken. In Nederland is de soort alleen bekend van plaatsen op Texel, bij Den Helder en ten westen van Castricum. Het taxon behoort tot de groep van fonteinkruiden waarbij de steunblaadjes met de bladschede zijn vergroeid en die daardoor op de grens van bladschede en -schijf een tongetje dragen. Bij Draadfonteinkruid vallen de bladeren buiten het water penseelvormig samen, is de bladschede in het onderste deel gesloten en is het tongetje stomp, dit alles i.t.t. de situatie bij Schedefonteinkruid. Verder zijn haar vruchtjes kleiner en bovendien ook aan de buikzijde afgerond. De plant wordt door de wind bestoven en het zaad wordt door het water verspreid.
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - augustus

Hoogte - 0,10-0,80 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Een kruipende wortelstok.

Stengels/takken -

Bladeren - Alle bladeren zijn ondergedoken. Buiten het water vallen ze penseelvormig samen. Ze zijn lijnvormig, tot 1,5 mm breed, donkergroen, met een stompe top, zonder steel en geen klieren bij de knopen. De steunblaadjes zijn in de jeugd tot een kokertje vergroeid nabij de voet. De bladschede is in de onderste helft gesloten. Het tongetje is stomp.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aren zijn losbloemig, onderbroken en langgesteeld, vooral in de vruchttijd.

Vruchten - Een steenvrucht. De groene, later bruinachtige vruchtjes zijn 2,2-2,8 mm, vierdelig en ook aan de buikzijde afgerond. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen in helder, zoet of zwak brak, kalkhoudend, stilstaand of sterk bewegend water, vaak nabij de zee.

Groeiplaats - Water (duinplassen) en kalkmoerassen.
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Rode Lijst: Gevoelig
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: kalkmoerassen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website