Waterhyacint

Eichhornia crassipes


© Antonie Blom

Ecologie & verspreiding
Waterhyacinth is een drijvende waterplant uit Zuid-Amerika en groeit in allerlei stilstaande of langzaam stromende voedselrijke wateren. Ze is ongevoelig voor sterke peilfluctuaties, omdat ze als drijvende waterplant niet gebonden is aan bepaalde waterdieptes. In korte tijd kan de plant dichte drijvende matten vormen. Dit leidt tot een gebrek aan licht en zuurstof waardoor inheemse onderwater- en oeverflora afsterft. Ze is populair als vijver- en aquariumplant en door de handel hierin heeft ze zich op alle continenten kunnen vestigen. Hoewel Waterhyacinth in de tropen wordt gezien als een ernstig invasieve soort, blijken de gevolgen in Nederland beperkt. De soort gedijt het best bij temperaturen tussen de 28 en 30 graden, en sterft als het enkele dagen kouder is dan 5 graden. In Nederland sterft ze dus ieder najaar af en is ze afhankelijk van herhaalde introducties. Waterhyacinth kan hier ’s zomers lokaal dominant aanwezig zijn waardoor inheemse flora tijdelijk verdrongen wordt. In Nederland wordt de plant voornamelijk aangetroffen in niet-natuurlijke wateren in stedelijk gebied, waar ze opzettelijk geplant of gedumpt wordt. Waterhyacinth is opgenomen in Bijlage 2 van het Convenant Waterplanten. Dit houdt in dat de plant alleen verkocht mag worden met een extra waarschuwing van het invasieve karakter van de plant om verspreiding naar het oppervlakte water te voorkomen.
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: voedselrijke wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website