Watervliegenval

Aldrovanda vesiculosa


© Peter Wetzels

Ecologie & verspreiding
Watervliegenval heeft geen wortels en drijft in schoon, warm, matig stikstofrijk, voedselarm, zwak zuur water met een goed doorzicht. De mondiale verspreiding (echter niet in Amerika) laat een zeer verbrokkeld areaal zien dat samenvalt met de trekroutes van watervogels, die haar zo kunnen verspreiden over langere afstanden. Vroeger werd ze ook aangetroffen in West-Europa en in Oost-Europa is de toestand zo alarmerend zodat er nog maar weinig vindplaatsen op ons continent resten. Deze sterke achteruitgang is te wijten aan eutrofiëring, wateronttrekking en verontreiniging. In echt warmere streken groeit en bloeit de plant het hele jaar door en zet goed vrucht. In onze streken vindt er nauwelijks bloei plaats, worden er geen zaden gevormd en is er alleen sprake van vegetatieve vermeerdering. Ze overwintert in Europa met naar de bodem zakkende turionen. De plant is illegaal uitgezet in 2007 in De Nieuwkoopse Plassen, De Haak en vormt hier een praktisch onuitroeibare bedreiging voor de zeldzame waterflora.
Familie: Droseraceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: voedselarme wateren
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website