Diels' Cotoneaster

Cotoneaster dielsianus


© Johan van Valkenburg

Ecologie & verspreiding
Cotoneaster dielsianus komt van origine uit China en wordt in Europa veel geplant als tuinplant. Verwildering van deze invasieve soort gebeurt steeds vaker. Ze komt voor in een breed spectrum aan groeiplaatsen, maar lijkt het best te gedijen langs de kust in duinstruweel en droge bossen. De meeste populaties (in ieder geval in België) bestaan uit enkele of individuele exemplaren. Op grote groeiplaatsen zou sprake kunnen zijn van verdringing van inheemse flora. De soort werd rond 2005 waargenomen op ongeveer 20 plaatsen in Nederland. Voor zover bekend komt de soort nu vooral voor in beboste duingebieden van Nationaal Park Kennemerland. Hier vormt zij grote populaties. Men houdt een vinger aan de pols omdat de soort potentieel zeer invasief is en zich mogelijk ook zal vestigen in andere geschikte biotopen in Nederland. C. dielsianusis een tot 2 meter hoge struik. De bladen zijn tot 3 centimeter lang en zijn aan de onderzijde grijsviltig. De bloembodem en rode vrucht zijn blijvend behaard. 
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: struwelen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website