Schijngenadekruid

Lindernia dubia


© Joke Schaminée-Sluis

Ecologie & verspreiding
Schijngenadekruid is een invasieve exoot, afkomstig uit Noord-Amerika, zij is vermoedelijk via viskwekerijen Europa binnen gekomen, eerst in Zuid- en Midden-Europa, maar de laatste jaren wordt zij ook in België en Nederland steeds vaker gevonden. Mogelijkerwijs spelen vogels een rol bij het transport. De eerste gedocumenteerde vondst uit Nederland dateert uit 2004 en betreft een poel bij Oldenzaal, vermoedelijk daar terecht gekomen via gedumpt tuin/vijverafval. Schijngenadekruid gedraagt zich tot nu toe als een pionier van droogvallende flauwe oevers van nevengeulen, vijvers, plassen en vennen. Het gaat hier meestal om periodiek (vaak wat later in de zomer) droog vallende oevers met een minerale bodem van slib, klei, leem tot grof zand, met daarop een zeer dunne organische laag, die kan variëren van zeer voedselrijk en basisch tot zeer schraal en zwak gebufferd tot enigszins zuur. Zeker in zwakgebufferde vennetjes kan zij als invasieve exoot een mogelijk gevaar zijn voor tal van zeldzame, eenjarige, fragiele planten.
Familie: Linderniaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeldzame soort
Ecologische groep: pionier op matig voedselarme, vochtige grond
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website