Carex x beckmanniana


Ecologie & verspreiding
Carex x beckmanniana is de hybride van C. riparia en C. rostrata. Daar beide oudersoorten algemeen en vaak samen voorkomen in ons land is dikwijls ook met succes uit te kijken naar de hybride. Net als de ouders is deze hybride vooral te vinden in Magnocaricion-vegetaties, hoog opgaande zeggenmoerassen. Zoals zo vaak is ook deze hybride intermediair ten opzichte van de beide oudersoorten.
Familie: Cyperaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website