a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Carex × beckmanniana Figert

Oeverzegge x Snavelzegge
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (1) | taxonomie | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeer zeldzame soort
Ecologie & verspreiding
Carex x beckmanniana is de hybride van C. riparia en C. rostrata. Daar beide oudersoorten algemeen en vaak samen voorkomen in ons land is dikwijls ook met succes uit te kijken naar de hybride. Net als... [meer]