a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Tragopogon pratensis subsp. orientalis (L.) Celak.

Oosterse morgenster
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (1) | trend en bloei

Familie:Asteraceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Rode Lijst: Kwetsbaar
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012achteruitgegaan (25-50%)
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De lintbloemen zijn goudgeel of iets oranjegeel. Ze zijn ongeveer dubbel zo lang als de binnenste De gele helmknoppen hebben een bruinpaarse streep. [meer]
Ecologie & verspreiding
Oosterse morgenster werd reeds in de eerste helft van de vorige eeuw gezien als stroomdalplant; dat is een plantensoort die kenmerkend is voor het gebied van de grote rivieren. Hoewel het verspreiding... [meer]
 
foto20683
foto13243
foto16334
foto17014
foto26319
foto16332
foto26317
foto26318
foto17013