a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Carex riparia Curtis

Oeverzegge
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (6) | flora's (4) | taxonomie | herkenning | feedback (2) | trend en bloei

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Eenhuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op dezelfde plant). De bloeiwijze bestaat uit 3 tot 5 dicht opeen zittende mannelijke aren boven aan de stengel en daaronder meestal 3 of 4 vrouwelijke aren die 0,8 tot 1,2 cm breed zijn. De bloemen hebben 3 stempels. De aren zijn enigszins knotsvormig en 1 cm dik tot bijna 10 cm lang. De onderste aar staat op een afstandje van de andere en heeft een lange steel van soms enige dm. Na de bloei hangt de aar vaak over. De andere aren staan dichter bijeen. Ze zijn kort gesteeld tot zittend en staan rechtop. De schutbladen van de vrouwelijke aren zijn bladachtig en hebben geen of meestal een korte schede. Het onderste schutblad steekt meestal boven de bloeiwijze uit. [meer]
Ecologie & verspreiding
Oeverzegge is één van de meest forse Carex soorten in ons land. Ze is algemeen in vrijwel het gehele land te vinden in de oeverzone van voedselrijk water. Ze vormt met haar wortelstokken vaak uitgestr... [meer]
 
foto12759
foto12760
foto14554
foto26255
foto26256
foto37230
foto14551
foto43880
foto45793
foto45794
foto14550
foto20566