a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Bolboschoenus laticarpus Marhold, Hroudová, Duchácek & Zákr.

Oeverbies
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (8) | flora's (2) | taxonomie | feedback (1) | trend en bloei

Familie:Cyperaceae
Groep:eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012algemene soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Telwijze:groeiplaats m2
Determinatie
Determinatiehulp Oeverbies en Heen
Ecologie & verspreiding
Bolboschoenus laticarpus, Oeverbies, is een pas recent (2004) gepubliceerde soort in het zogenaamde 'Bolboschoenus maritimus complex'. Op Europese schaal is over de verspreiding vermoedelijk nog niet... [meer]
 
foto34722
foto16080
foto32693
foto34723
foto35586
foto40440
foto35348
foto40441
foto34975
foto34976
foto37847
foto34974