a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Silene otites (L.) Wibel

Oorsilene
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (2) | flora's (5) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Caryophyllaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Herkomst:bron: Standaardlijst 2003Europa
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Bloemenbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Eenslachtig (een bloem met alleen mannelijke of alleen vrouwelijke geslachtsorganen). Tweehuizig (mannelijke en vrouwelijke bloemen op verschillende planten). Er groeien veel bloemen in een los vertakte, kort gesteelde, trosvormige bloeiwijze. De groengele bloemen zijn 3 tot 4 mm groot. De kroonbladen zijn lijnvormig, hebben geen keelschubbenen zijn niet gedeeld. De kelk wordt tot 5 mm lang. 's Nachts verspreiden de bloemen een zoette geur. [meer]
Ecologie & verspreiding
Oorsilene is een tweehuizige plant die groeit op open, zonnige en warme, droge, voedselarme, zwak zure tot meestal kalkhoudende, grazige zandgrond. In de kalkrijke duinen van Bergen tot ’s-Gravenhage... [meer]
 
foto14556
foto26308
foto12804
foto14555
foto26309
foto26310