a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | ecologie & verspreiding | literatuur (3) | flora's (7) | taxonomie | herkenning | feedback (0) | trend en bloei

Familie:Caryophyllaceae
Groep:tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012Niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012onveranderd of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Rode Lijst Vaatplanten 2012zeldzame soort
Indigeniteit:bron: Standaardlijst 2003oorspronkelijk inheems
Monitoring
Indicatorsoort:typische soort (Natura2000)
Uiterlijkbron: Wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra
Lees de volledige beschrijving van de plant [meer]
Ecologie & verspreiding
Oorsilene is een tweehuizige plant die groeit op open, zonnige en warme, droge, voedselarme, zwak zure tot meestal kalkhoudende, grazige zandgrond. In de kalkrijke duinen van Bergen tot ’s-Gravenhage... [meer]
 
foto14556
foto26308
foto57518
foto57519
foto12804
foto14555
foto26309
foto26310