Tweetoppig struisgras

Agrostis castellana


Ecologie & verspreiding
Op grote schaal ingezaaid in grasmengsels voor bermen en gazons.Deze soort is erg lastig te onderscheiden van de hybride Agrostis x fouilladeana. Mogelijk heeft al het Nederlandse materiaal betrekking op die soort.

Zie ook de determinatiehulp op Alien Plants Belgium
Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - september

Hoogte - 0,10-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Korte wortelstokken met korte, bovengrondse uitlopers.

Stengels/takken -

Bladeren - De bladeren zijn blauwgroen.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloempluim is piramidevormig en minder ijl dan die van Gewoon struisgras.

Vruchten - Een graanvrucht. Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige plaatsen op matig droge tot matig vochtige, matig voedselarme tot matig voedselrijke grond.

Groeiplaats - Bermen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: exoot (na 1900 verwilderd of aangeplant)
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Ecologische groep: vochtige, bemeste graslanden
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website