Paranectria oropensis


© Norbert Stapper

Groep: korstmosparasieten
Zeldzaamheid: vrij algemene soort
Substraatvoorkeur: parasiet op korstmossen
© 2020  BLWG
Ga naar de volledige website