Zilte schotelkorst

Lecanora zosterae


© Arjan de Groot

Ecologie & verspreiding
Kustgebonden soort die af en toe gevonden wordt op hardhout van o.a. strandpalen en een enkele keer op steen. Thallus korstvormig, dun, lichtgrijs. Apotheciën tot 3 mm diameter, schijf donker roodbruin met een dunne, witte rand. Reacties: geen.

Lijkt op Lecanora dispersa en L. hagenii, maar verschilt in de donkere kleur van de apotheciën. Lijkt ook op Lecanora chlarotera en L. pulicaris die een K+ geel thallus hebben.
Familie: Lecanoraceae
Groep: korstmossen
Status: Nieuw gevonden sinds 2001
Zeldzaamheid: zeer zeldzame soort
Substraatvoorkeur: op hout
© 2019  BLWG
Ga naar de volledige website