a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lecanora zosterae (Ach.) Nyl.

Zilte schotelkorst
algemeen | herkenning & ecologie | literatuur (2) | taxonomie | feedback (0)

Familie:Lecanoraceae
Groep:korstmossen
Status:Nieuw gevonden sinds 2001
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftTrebouxia
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op hout
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Hydropunctarietea maurae
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortbeoordelen door specialist
Herkenning & ecologie
Kustgebonden soort die af en toe gevonden wordt op hardhout van o.a. strandpalen en een enkele keer op steen. Thallus korstvormig, dun, lichtgrijs. Apotheciën tot 3 mm diameter, schijf donker roodbrui... [meer]
 
foto36430
foto36431
foto36805
foto19843