a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Gregorella humida (Kullh.) Lumbsch

Zwarte korrelkorst
algemeen | literatuur (2) | taxonomie | feedback (0) | trend

Familie:Arctomiaceae
Groep:korstmossen
Synoniemen:Moelleropsis humida
Status:Onbestendig (slechts incidentele kortstondige vindplaatsen; geen aanwijzingen dat soort hier langer dan 10 jaar aaneengesloten in Nederland voorkwam)
Zeldzaamheid:zeer zeldzame soort
Alg:Type alg (fotobiont) waarmee deze soort samenleeftNostoc
Europees areaal:Verspreiding in Europa ten opzichte van Nederland (Aptroot en Sparrius 2009)breed gematigd
Noordelijk Halfrond:Voorkomen op het Noordelijk Halfrond (Aptroot en Sparrius 2009)Europees
Substraat:Substraat waarop de soort vaak groeit. Klik voor een grafische weergave.op de grond
Vegetatie:Vegetatieklasse (Van Dort e.a. 2017) waarin de soort het meest voorkomt.Placynthiello-Polytrichetea piliferi
Controle:Controlemethode bij het aanleveren van waarnemingen van deze soortbeoordelen door specialist
 
foto28467
foto28468
foto28469