Baardrob

Erignathus barbatus


© Mario Acquarone

Ecologie & verspreiding
De baardrob is een solitair levende soort met een circumpolaire verspreiding. Het dier is goed te herkennen aan de lange snorharen, die opkrullen wanneer ze opgedroogd zijn. Hij heeft een bruingrijze vacht en soms zijn gezicht en nek roodbruin. De vacht van de jongen is donker met witte vlekken op rug en flippers. Beide seksen worden tot 270 cm lang en 350 kg zwaar. De baardrob heeft net als de monniksrob vier tepels; beide zijn daarmee uitzondering onder de vierpotigen. Baardrobben leven gedurende het hele jaar in de buurt van de grens van het pakijs. Ze houden zich in relatief ondiep water op en foerageren bij de bodem. Op het ijs rusten ze vlak bij de rand, zodat ze bij gevaar snel in het water kunnen gaan. De jongen worden op ijsschotsen geboren. De baardrob eet voornamelijk evertebraten zoals kreeftachtigen, schelpdieren en wormen, maar ook wel vis.
Familie: Phocidae
Groep: Roofdieren
© 2019  NDFF
Ga naar de volledige website