a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Erignathus barbatus Erxleben, 1777

Baardrob
algemeen | taxonomie | ecologie | trend en verspreiding | literatuur (3) | feedback (0)

Familie:Phocidae
Groep:Roofdieren
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:dwaalgast
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage 5
Ecologie
De baardrob is een solitair levende soort met een circumpolaire verspreiding. Het dier is goed te herkennen aan de lange snorharen, die opkrullen wanneer ze opgedroogd zijn. Hij heeft een bruingrijze... [meer]
 
foto33942