a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Hyperoodon ampullatus (Forster, 1770)

Butskop
algemeen | taxonomie | ecologie | veranderingen | trend en fenologie | literatuur (13) | feedback (0)

Familie:Ziphiidae
Groep:Walvisachtigen
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:dwaalgast
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage 4
Ecologie
De butskop is de grootste vertegenwoordiger van de spitssnuitdolfijnen in de Atlantische Oceaan. Mannetjes kunnen tot meer dan 10 m lang worden, vrouwtjes tot 8,5 m. Kenmerkend is de bolle kop, die vo... [meer]
 
foto33956