Zoogdieren

Naamlijst van de Nederlandse Zoogdieren

Bron: Atlas van de Nederlandse Zoogdieren (2016) and the Red List of the Mammals of the Netherlands (2020).

Zeldzaamheid - Rarity
zzz zeer zeldzaam very rare
zz zeldzaam rare
z vrij zeldzaam rather rare
a algemeen common
x verdwenen extinct
Rode Lijst - Red List categories
GE Gevoelig Susceptable
KW Kwetsbaar Vulnarable
BE Bedreigd Endangered
EB Ernstig bedreigd Highly endangered
VN Verdwenen Extinct
VNW Verdwenen uit het wild   Extinct in the wild
TNB (Thans Niet Bedreigd)  (Not endangered)
OG (Onvoldoende gegevens)  (Data deficient)
Deelgroepen - Mammal groups
LA landzoogdieren    land mammals
VL vleermuizen bats
ZE zeezoogdieren sea mammals

Soortenlijst

Download de soortenlijst als csv-bestand (geschikt voor Excel) inclusief familienaam, NDFF-identity en de vermelding of de locatie van een soort verborgen wordt.

#Wetenschappelijke naamNederlandse naamDeelgroepZeldzaamheidRode Lijst
8496136 Alexandromys oeconomus arenicola Noordse woelmuisLandzoogdierenzKW
8496029 Apodemus flavicollis Grote bosmuisLandzoogdierenzTNB
8496030 Apodemus sylvaticus BosmuisLandzoogdierenaTNB
8496033 Arvicola amphibius WoelratLandzoogdierenaTNB
8496038 Balaenoptera acutorostrata DwergvinvisZeezoogdierenzzz 
8496039 Balaenoptera borealis Noordse vinvisZeezoogdieren  
8496040 Balaenoptera musculus Blauwe vinvisZeezoogdieren  
8496041 Balaenoptera physalus Gewone vinvisZeezoogdierenzzz 
8496044 Barbastella barbastellus MopsvleermuisVleermuizenzzz 
8496047 Bon bonasus WisentLandzoogdierenzzz 
1024311 Callosciurus erythraeus Pallas' eekhoornLandzoogdierenzzz 
1202809 Canis aureus GoudjakhalsLandzoogdierenzzz 
8496052 Canis lupus WolfLandzoogdierenz 
8496054 Capreolus capreolus ReeLandzoogdierenaTNB
8496057 Castor fiber BeverLandzoogdierenaTNB
8496060 Cervus elaphus EdelhertLandzoogdierenzTNB
1024302 Cervus nippon SikahertLandzoogdierenzzzE
8496064 Cricetus cricetus HamsterLandzoogdierenzzzEB
8496066 Crocidura leucodon VeldspitsmuisLandzoogdierenzzKW
8496067 Crocidura russula HuisspitsmuisLandzoogdierenaTNB
8472073 Cystophora cristata KlapmutsZeezoogdierenzzz 
8496059 Dama dama DamhertLandzoogdierenaTNB
8496073 Delphinapterus leucas BeloegaZeezoogdieren  
8496076 Delphinus delphis Gewone dolfijnZeezoogdierenzzz 
8496078 Eliomys quercinus EikelmuisLandzoogdierenzzzEB
8496080 Eptesicus nilssonii Noordse vleermuisVleermuizen  
8496081 Eptesicus serotinus LaatvliegerVleermuizenaKW
8496087 Erignathus barbatus BaardrobZeezoogdieren  
8496090 Erinaceus europaeus EgelLandzoogdierenaTNB
9999992 Eschrichtius robustus Grijze walvisZeezoogdieren  
9999991 Eubalaena glacialis NoordkaperZeezoogdieren  
9999999 Felis catus HuiskatLandzoogdierena 
8496095 Felis silvestris Wilde katLandzoogdierenzzz 
9999989 Glis glis RelmuisLandzoogdierenzzz 
8496099 Globicephala melas GriendZeezoogdierenzzz 
8496101 Grampus griseus Grijze dolfijnZeezoogdieren  
8496103 Halichoerus grypus Grijze zeehondZeezoogdierenaTNB
8496106 Hyperoodon ampullatus ButskopZeezoogdieren  
8496109 Kogia breviceps DwergpotvisZeezoogdieren  
8496111 Lagenorhynchus acutus WitflankdolfijnZeezoogdierenzzz 
8496112 Lagenorhynchus albirostris WitsnuitdolfijnZeezoogdierenzzz 
9999985 Leptailurus serval ServalLandzoogdieren  
8496115 Lepus europaeus HaasLandzoogdierenaGE
8496118 Lutra lutra OtterLandzoogdierenaTNB
8496120 Lynx lynx LynxLandzoogdieren  
1024347 Macropus sp. WallabiesLandzoogdierenzzzE
8496122 Martes foina SteenmarterLandzoogdierenaTNB
8496123 Martes martes BoommarterLandzoogdierenaTNB
1025993 Megaptera novaeangliae BultrugZeezoogdierenzz 
8496126 Meles meles DasLandzoogdierenaTNB
1024305 Mephitis mephitis Gestreept stinkdierLandzoogdierenzzzE
8496128 Mesoplodon bidens Gewone spitssnuitdolfijnZeezoogdierenzzz 
9999994 Mesoplodon densirostris Spitssnuitdolfijn van De BlainvilleZeezoogdieren  
8496129 Mesoplodon grayi Spitssnuitdolfijn van GrayZeezoogdieren  
8496131 Micromys minutus DwergmuisLandzoogdierenaTNB
8496133 Microtus agrestis AardmuisLandzoogdierenaTNB
8496134 Microtus arvalis VeldmuisLandzoogdierenaTNB
8496137 Microtus subterraneus Ondergrondse woelmuisLandzoogdierenzTNB
8496139 Monodon monoceros NarwalZeezoogdierenzzz 
8496141 Muntiacus reevesi Chinese muntjakLandzoogdierenzz 
8496143 Mus musculus HuismuisLandzoogdierenaTNB
8496147 Muscardinus avellanarius HazelmuisLandzoogdierenzzzBE
8496149 Mustela erminea HermelijnLandzoogdierenaKW
8496151 Mustela nivalis WezelLandzoogdierenaGE
8496152 Mustela putorius BunzingLandzoogdierenaKW
9999998 Mustela putorius furo FretLandzoogdierenzz 
8496157 Myocastor coypus BeverratLandzoogdierena 
8496062 Myodes glareolus Rosse woelmuisLandzoogdierenaTNB
8496159 Myotis bechsteinii Bechsteins vleermuisVleermuizenzzzGE
8496160 Myotis brandtii Brandts vleermuisVleermuizenzzOG
8496161 Myotis dasycneme MeervleermuisVleermuizenaTNB
8496162 Myotis daubentonii WatervleermuisVleermuizenaTNB
8496163 Myotis emarginatus Ingekorven vleermuisVleermuizenzzGE
8496164 Myotis myotis Vale vleermuisVleermuizenzzVN
8496165 Myotis mystacinus BaardvleermuisVleermuizenzTNB
8496167 Myotis nattereri FranjestaartVleermuizenaTNB
9999995 Nasua nasua Rode neusbeerLandzoogdierenzzzE
8496171 Neomys fodiens WaterspitsmuisLandzoogdierenaTNB
8496154 Neovison vison Amerikaanse nertsLandzoogdierena 
9999997 Notamacropus rufogriseus BennettwallabyLandzoogdierenzzz 
8496173 Nyctalus leisleri BosvleermuisVleermuizenzGE
8496174 Nyctalus noctula Rosse vleermuisVleermuizenaOG
8496176 Nyctereutes procyonoides WasbeerhondLandzoogdierenzz 
8496179 Odobenus rosmarus WalrusZeezoogdieren  
8496181 Ondatra zibethicus MuskusratLandzoogdierena 
8496183 Orcinus orca OrkaZeezoogdierenzzz 
8496185 Oryctolagus cuniculus KonijnLandzoogdierenaGE
9999996 Ovis gmelini MoeflonLandzoogdierenzzz 
8496189 Pagophilus groenlandicus ZadelrobZeezoogdierenzzz 
8496191 Phoca vitulina Gewone zeehondZeezoogdierenaTNB
8496194 Phocoena phocoena BruinvisZeezoogdierenaTNB
8496196 Physeter macrocephalus PotvisZeezoogdierenzzz 
8496198 Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuisVleermuizenaNB
8496199 Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuisVleermuizenaTNB
8496202 Pipistrellus pygmaeus Kleine dwergvleermuisVleermuizenzzNB
8496204 Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuisVleermuizenaTNB
8496206 Plecotus austriacus Grijze grootoorvleermuisVleermuizenzzTNB
8496209 Procyon lotor WasbeerLandzoogdierenzz 
8496211 Pseudorca crassidens Kleine zwaardwalvisZeezoogdieren  
8496190 Pusa hispida RingelrobZeezoogdierenzzz 
8496215 Rattus norvegicus Bruine ratLandzoogdierenaTNB
8496216 Rattus rattus Zwarte ratLandzoogdierenzzBE
8496220 Rhinolophus ferrumequinum Grote hoefijzerneusVleermuizen  
8496221 Rhinolophus hipposideros Kleine hoefijzerneusVleermuizenxVN
8496224 Sciurus carolinensis pennsylvanicus Grijze eekhoornLandzoogdierenzzzE
1024325 Sciurus lis Japanse eekhoornLandzoogdierenzzzE
1024329 Sciurus niger Amerikaanse voseekhoornLandzoogdierenzzzE
8496225 Sciurus vulgaris EekhoornLandzoogdierenaTNB
8496227 Sorex araneus Gewone bosspitsmuisLandzoogdierenaTNB
8496229 Sorex coronatus Tweekleurige bosspitsmuisLandzoogdierenzTNB
8496230 Sorex minutus DwergspitsmuisLandzoogdierenaTNB
8496232 Stenella coeruleoalba Gestreepte dolfijnZeezoogdierenzzz 
8496234 Steno bredanensis SnaveldolfijnZeezoogdieren  
8496237 Sus scrofa Wild zwijnLandzoogdierenaTNB
8496240 Talpa europaea MolLandzoogdierenaTNB
8496242 Tamias sibiricus Siberische grondeekhoornLandzoogdierenzz 
1024337 Tamiasciurus hudsonicus Amerikaanse rode eekhoornLandzoogdierenzzE
8496245 Tursiops truncatus TuimelaarZeezoogdierenzzzVNW
8496250 Vespertilio murinus Tweekleurige vleermuisVleermuizenzGE
8496252 Vulpes vulpes VosLandzoogdierenaTNB
9999993 Ziphius cavirostris Dolfijn van CuvierZeezoogdieren