Zoogdieren

Naamlijst van de Nederlandse Zoogdieren

The information on this page is based on: Atlas van de Nederlandse Zoogdieren (2016)

Zeldzaamheid - Rarity
zzz zeer zeldzaam very rare
zz zeldzaam rare
z vrij zeldzaam rather rare
a algemeen common
x verdwenen extinct
Rode Lijst - Red List categories
GE Gevoelig Susceptable
KW Kwetsbaar Vulnarable
BE Bedreigd Endangered
EB Ernstig bedreigd Highly endangered
VN Verdwenen Extinct
VNW Verdwenen uit het wild   Extinct in the wild
TNB (Thans Niet Bedreigd)  (Not endangered)
OG (Onvoldoende gegevens)  (Data deficient)
Deelgroepen - Mammal groups
LA landzoogdieren    land mammals
VL vleermuizen bats
ZE zeezoogdieren sea mammals

Soortenlijst

Download de soortenlijst als Excel-bestand inclusief familienaam, NDFF-identity en de vermelding of de locatie van een soort verborgen wordt.

#Wetenschappelijke naamNederlandse naamDeelgroepZeldzaamheidRode Lijst
8496029 Apodemus flavicollis Grote bosmuisLandzoogdierenzzzGE
8496030 Apodemus sylvaticus BosmuisLandzoogdierenaTNB
8496033 Arvicola amphibius WoelratLandzoogdierenaTNB
8496034 Arvicola scherman MolmuisLandzoogdieren OG
8496038 Balaenoptera acutorostrata DwergvinvisZeezoogdieren  
8496039 Balaenoptera borealis Noordse vinvisZeezoogdieren  
8496040 Balaenoptera musculus Blauwe vinvisZeezoogdieren  
8496041 Balaenoptera physalus Gewone vinvisZeezoogdieren  
8496044 Barbastella barbastellus MopsvleermuisVleermuizenzzz 
8496047 Bison bonasus WisentLandzoogdieren  
1024311 Callosciurus erythraeus Pallas' eekhoornLandzoogdieren  
1202809 Canis aureus GoudjakhalsLandzoogdieren  
8496052 Canis lupus WolfLandzoogdieren  
8496054 Capreolus capreolus ReeLandzoogdierenaTNB
8496057 Castor fiber BeverLandzoogdierenzzzGE
8496060 Cervus elaphus EdelhertLandzoogdierenzzTNB
1024302 Cervus nippon SikahertLandzoogdieren E
8496064 Cricetus cricetus HamsterLandzoogdierenzzzEB
8496066 Crocidura leucodon VeldspitsmuisLandzoogdierenzzTNB
8496067 Crocidura russula HuisspitsmuisLandzoogdierenaTNB
8472073 Cystophora cristata KlapmutsZeezoogdieren  
8496059 Dama dama DamhertLandzoogdierenzzTNB
8496073 Delphinapterus leucas Witte dolfijnZeezoogdieren  
8496076 Delphinus delphis Gewone dolfijnZeezoogdieren  
8496078 Eliomys quercinus EikelmuisLandzoogdierenzzzEB
8496080 Eptesicus nilssonii Noordse vleermuisVleermuizen  
8496081 Eptesicus serotinus LaatvliegerVleermuizenaKW
8496087 Erignathus barbatus BaardrobZeezoogdieren  
8496090 Erinaceus europaeus EgelLandzoogdierenaOG
9999992 Eschrichtius robustus Grijze walvisZeezoogdieren  
9999991 Eubalaena glacialis NoordkaperZeezoogdieren  
8496242 Eutamias sibiricus Siberische grondeekhoornLandzoogdieren  
8496095 Felis silvestris Wilde katLandzoogdieren  
8496099 Globicephala melas GriendZeezoogdieren  
8496101 Grampus griseus GramperZeezoogdieren  
8496103 Halichoerus grypus Grijze zeehondZeezoogdierenzzGE
8496106 Hyperoodon ampullatus ButskopZeezoogdieren  
8496109 Kogia breviceps DwergpotvisZeezoogdieren  
8496111 Lagenorhynchus acutus WitflankdolfijnZeezoogdieren  
8496112 Lagenorhynchus albirostris WitsnuitdolfijnZeezoogdieren  
8496115 Lepus europaeus HaasLandzoogdierenaTNB
8496118 Lutra lutra OtterLandzoogdierenxVN
8496120 Lynx lynx LynxLandzoogdieren  
1024347 Macropus sp. WallabiesLandzoogdieren E
8496122 Martes foina SteenmarterLandzoogdierenzTNB
8496123 Martes martes BoommarterLandzoogdierenzzKW
1025993 Megaptera novaeangliae BultrugZeezoogdieren  
8496126 Meles meles DasLandzoogdierenzTNB
1024305 Mephitis mephitis Gestreept stinkdierLandzoogdieren E
8496128 Mesoplodon bidens Gewone spitssnuitdolfijnZeezoogdieren  
9999994 Mesoplodon densirostris Spitssnuitdolfijn van BlainvilleZeezoogdieren  
8496129 Mesoplodon grayi Spitssnuitdofijn van GrayZeezoogdieren  
8496131 Micromys minutus DwergmuisLandzoogdierenaTNB
8496133 Microtus agrestis AardmuisLandzoogdierenaTNB
8496134 Microtus arvalis VeldmuisLandzoogdierenaTNB
8496136 Microtus oeconomus Noordse woelmuisLandzoogdierenzKW
8496137 Microtus subterraneus Ondergrondse woelmuisLandzoogdierenzOG
8496139 Monodon monoceros NarwalZeezoogdieren  
8496141 Muntiacus reevesi MuntjakLandzoogdieren  
8496143 Mus domesticus HuismuisLandzoogdierenaOG
8496147 Muscardinus avellanarius HazelmuisLandzoogdierenzzzBE
8496149 Mustela erminea HermelijnLandzoogdierenzGE
8496151 Mustela nivalis WezelLandzoogdierenzGE
8496152 Mustela putorius BunzingLandzoogdierenzTNB
8496154 Mustela vison Amerikaanse nertsLandzoogdieren  
8496157 Myocastor coypus BeverratLandzoogdieren  
8496062 Myodes glareolus Rosse woelmuisLandzoogdierenaTNB
8496159 Myotis bechsteinii Bechsteins vleermuisVleermuizenzzz 
8496160 Myotis brandtii Brandts vleermuisVleermuizenzzz 
8496161 Myotis dasycneme MeervleermuisVleermuizenzTNB
8496162 Myotis daubentonii WatervleermuisVleermuizenaTNB
8496163 Myotis emarginatus Ingekorven vleermuisVleermuizenzzKW
8496164 Myotis myotis Vale vleermuisVleermuizenzzzVN
8496165 Myotis mystacinus BaardvleermuisVleermuizenzTNB
8496167 Myotis nattereri FranjestaartVleermuizenzTNB
9999995 Nasua nasua Rode neusbeerLandzoogdierenzzzE
8496171 Neomys fodiens WaterspitsmuisLandzoogdierenzKW
8496173 Nyctalus leisleri BosvleermuisVleermuizenzzz 
8496174 Nyctalus noctula Rosse vleermuisVleermuizenzKW
8496176 Nyctereutes procyonoides WasbeerhondLandzoogdieren  
8496179 Odobenus rosmarus WalrusZeezoogdieren  
8496181 Ondatra zibethicus MuskusratLandzoogdieren  
8496183 Orcinus orca OrkaZeezoogdieren  
8496185 Oryctolagus cuniculus KonijnLandzoogdierenaGE
8496189 Pagophilus groenlandicus ZadelrobZeezoogdieren  
8496190 Phoca hispida RingelrobZeezoogdieren  
8496191 Phoca vitulina Gewone zeehondZeezoogdierenzKW
8496194 Phocoena phocoena BruinvisZeezoogdierenzzKW
8496196 Physeter macrocephalus PotvisZeezoogdieren  
8496198 Pipistrellus nathusii Ruige dwergvleermuisVleermuizen  
8496199 Pipistrellus pipistrellus Gewone dwergvleermuisVleermuizenaTNB
8496202 Pipistrellus pygmaeus Kleine dwergvleermuisVleermuizen  
8496204 Plecotus auritus Gewone grootoorvleermuisVleermuizenzTNB
8496206 Plecotus austriacus Grijze grootoorvleermuisVleermuizenzzzKW
8496209 Procyon lotor WasbeerLandzoogdieren  
8496211 Pseudorca crassidens Zwarte zwaardwalvisZeezoogdieren  
8496215 Rattus norvegicus Bruine ratLandzoogdierenaTNB
8496216 Rattus rattus Zwarte ratLandzoogdierenzz 
8496220 Rhinolophus ferrumequinum Grote hoefijzerneusVleermuizen  
8496221 Rhinolophus hipposideros Kleine hoefijzerneusVleermuizenxVN
8496224 Sciurus carolinensis Grijze eekhoornLandzoogdieren E
1024325 Sciurus lis Japanse eekhoornLandzoogdieren E
1024329 Sciurus niger Amerikaanse voseekhoornLandzoogdieren E
8496225 Sciurus vulgaris EekhoornLandzoogdierenaTNB
8496227 Sorex araneus Gewone bosspitsmuisLandzoogdierenaTNB
8496229 Sorex coronatus Tweekleurige bosspitsmuisLandzoogdierenzTNB
8496230 Sorex minutus DwergspitsmuisLandzoogdierenaTNB
8496232 Stenella coeruleoalba Gestreepte dolfijnZeezoogdieren  
8496234 Steno bredanensis SnaveldolfijnZeezoogdieren  
8496237 Sus scrofa Wild zwijnLandzoogdierenzzTNB
8496240 Talpa europaea MolLandzoogdierenaTNB
1024337 Tamiasciurus hudsonicus Amerikaanse rode eekhoornLandzoogdieren E
8496245 Tursiops truncatus TuimelaarZeezoogdierenxVNW
8496250 Vespertilio murinus Tweekleurige vleermuisVleermuizenzzzGE
8496252 Vulpes vulpes VosLandzoogdierenaTNB
9999993 Ziphius cavirostris Dolfijn van CuvierZeezoogdieren