a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | trend en fenologie | feedback (0)

Familie:Monodontidae
Groep:Walvisachtigen
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:dwaalgast
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage 4
Ecologie
De narwal is een tot 5,5 m lange tandwalvis met een stompe kop. Een rugvin ontbreekt. Het gebit is gereduceerd tot een lange, spiraalvormige slagtand in de linker bovenkaak van de mannetjes; zelden is... [meer]