a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | veranderingen | trend en fenologie | literatuur (21) | feedback (0)

Familie:Delphinidae
Groep:Walvisachtigen
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:dwaalgast
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage 4
Ecologie
Grienden zijn zwarte, tot ruim 6,5 m lange dolfijnachtigen met een bolle kop, een zeer korte snuit, lange, dun uitlopende, sikkelvormige borstvinnen en een sterk gekielde (hoge) staartwortel. De rugvi... [meer]
 
foto33975