a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)

Gewone grootoorvleermuis
algemeen | taxonomie | ecologie | veranderingen | trend en fenologie | literatuur (5) | feedback (0)

Familie:Vespertilionidae
Groep:Vleermuizen
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Zoogdieren 2020Rode Lijst (2020): Thans niet bedreigd
Trend sinds 1950:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Zoogdieren 2020stabiel of toegenomen
Zeldzaamheid:bron: Voorstel voor de Rode Lijst Zoogdieren 2020vrij zeldzaam
Indigeniteit:inheemse soort
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage 4
Ecologie
De gewone grootoorvleermuis is geheel geelbruin tot grijs met een wat lichtere buik. Kenmerkend zijn de grote oren, die bijna even lang zijn als het lichaam. In lethargie worden de oren onder de vleug... [meer]
 
foto33971



Wanneer de gewone grootoorvleermuis in een open habitat rondvliegt, wordt soms een relatief luide en regelmatige sonar gebruikt, ook te horen met het blote oor (15 kHz, geluid: tikkend als een pols-horloge).
foto43013
foto34112