a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | veranderingen | trend en fenologie | literatuur (21) | feedback (0)

Familie:Canidae
Groep:Roofdieren
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:dwaalgast
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage 2 en 4
Ecologie
De wolf is de wilde voorvader van onze hond en sommige hondenrassen lijken er dan ook nog sterk op. De Europese wolf is op de rug (donker)grijs, met een vaag zadel bij de schouder. De kop is contrastr... [meer]
 
foto34032Geïsoleerd blaffenRoepende roedel wolven
foto43088
foto43089
foto43090
foto41131