a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | trend en fenologie | literatuur (9) | feedback (0)

Familie:Odobenidae
Groep:Roofdieren
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:dwaalgast
Ecologie
De walrus is na de zeeolifanten Mirounga spec. het grootste vinvoetige zoogdier. Mannetjes worden tot 300 cm lang en 900 kg zwaar, vrouwtjes tot respectievelijk 270 cm en 600 kg. De kaneelbruine huid... [meer]
 
foto34021