a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Lagenorhynchus acutus (Gray, 1828)

Witflankdolfijn
algemeen | taxonomie | ecologie | veranderingen | trend en fenologie | literatuur (7) | feedback (0)

Familie:Delphinidae
Groep:Walvisachtigen
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:dwaalgast
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage 4
Ecologie
De witflankdolfijn is een tot 2,8 m lange, tamelijk zwaargebouwde dolfijn met een korte snuit en een opvallend sterk gekielde (‘hoge’) staartwortel, vooral bij volwassen mannetjes, die daaraan goed zi... [meer]
 
foto34029