a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie | veranderingen | trend en verspreiding | literatuur (4) | feedback (0)

Familie:Bovidae
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:geïntroduceerd als grazer in natuurgebieden
Ecologie
De wisent is het grootste nog levende landzoogdier op het Europese continent. De wisent wordt ook wel de Europese bizon genoemd en valt onder de familie van de holhoornigen. Sinds 2007 is de wisent aa... [meer]