a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Kogia breviceps (de Blainville, 1838)

Dwergpotvis
algemeen | taxonomie | ecologie | trend en verspreiding | feedback (0)

Familie:Physeteridae
Groep:Walvisachtigen
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:dwaalgast
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage 4
Ecologie
De dwergpotvis is een kleine tandwalvis, tot ruim 3,5 m lang, met een stompe kop en een korte onderkaak met tien of elf paar scherpe tanden. De bovenkaak heeft geen tanden en steekt voor de onderkaak... [meer]