a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Pseudorca crassidens (Owen, 1846)

Kleine zwaardwalvis
algemeen | taxonomie | ecologie | trend en verspreiding | literatuur (2) | feedback (0)

Familie:Delphinidae
Groep:Walvisachtigen
Voorkomen in Nederland
Indigeniteit:incidentele strandingen
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage 4
Ecologie
Schedel en gebit van de zwarte zwaardwalvis lijken op die van de orka, maar de soort is nauwer verwant aan gramper, griend en tuimelaar. Het is een zwarte, tot 6 m lange dolfijn met een lichte vlek tu... [meer]