Butskop

Hyperoodon ampullatus


© Steve Geelhoed

Ecologie & verspreiding
De butskop is de grootste vertegenwoordiger van de spitssnuitdolfijnen in de Atlantische Oceaan. Mannetjes kunnen tot meer dan 10 m lang worden, vrouwtjes tot 8,5 m. Kenmerkend is de bolle kop, die vooral bij volwassen stieren een sterk gezwollen, bijna vierkante indruk maakt, met daaronder een snavelachtige snuit. De dieren zijn donkergrijs, maar lijken in zonlicht bruin; de kop is bij oudere dieren vaak lichtgrijs of bijna wit. Vooral in koude streken is de kleine, naar voren gerichte blaaswolk goed te zien. Mannetjes hebben twee kleine tanden voorin de onderkaak; daarachter staan soms nog een of twee kleinere tandjes, die meestal niet doorbreken. De schedelkam is zeer sterk ontwikkeld; op de bovenkaak staan twee grote, verticale beenkammen, die bij volwassen stieren enorm uitgroeien en elkaar in het midden bijna raken.
Familie: Ziphiidae
Groep: Walvisachtigen
Status: Rode lijst (2009): Niet beschouwd
© 2019  NDFF
Ga naar de volledige website