Gewone grootoorvleermuis

Plecotus auritus


© René Janssen

Ecologie & verspreiding
De gewone grootoorvleermuis is geheel geelbruin tot grijs met een wat lichtere buik. Kenmerkend zijn de grote oren, die bijna even lang zijn als het lichaam. In lethargie worden de oren onder de vleugels gevouwen en zijn alleen de tragi zichtbaar. De gewone grootoorvleermuis is met een kop-romplengte tot 53 mm, een spanwijdte tot 29 cm en een gewicht tot 9 g een middelgrote soort. De echolocatie is zeer zacht en aangepast aan foerageren tussen gebladerte. Ook worden prooien gelokaliseerd aan de hand van de geluiden van de prooidieren zelf. Bij voldoende licht jagen gewone grootoorvleermuizen ook op zicht.
Groep: Vleermuizen
Status: Rode lijst (2009): Thans niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzaam
© 2020  NDFF
Ga naar de volledige website