Grijze grootoorvleermuis

Plecotus austriacus


© Paul van Hoof

Ecologie & verspreiding
De grijze grootoorvleermuis heeft een duidelijk contrast tussen de bruingrijze rugvacht en de lichtgrijze tot witte buikvacht. Net als bij de gewone grootoorvleermuis zijn de oren zeer lang, maar de kop is langgerekter, en de knobbels bij de ogen zijn klein. Het gezicht en de tragus zijn donker gepigmenteerd. De grijze grootoorvleermuis is middelgroot met een kop-romplengte tot 58 mm, een spanwijdte tot 29 cm en een gewicht tot 13 g, en iets groter dan de gewone grootoorvleermuis. De zeer zachte echolocatie is aangepast aan foerageren tussen gebladerte en bestaat uit aparte hoge en lage pulsjes waaraan de soort kan worden onderscheiden. De echolocatie dient vooral oriëntatie; prooien worden voornamelijk opgespoord aan de hand van de geluiden die prooien zelf maken.
Groep: Vleermuizen
Status: Rode lijst (2009): Kwetsbaar
Zeldzaamheid: zeer zeldzaam
© 2019  NDFF
Ga naar de volledige website