Vuursalamander

Salamandra salamandra


© Jelger Herder

Familie: Salamandridae
Groep: Salamanders
Status: Rode Lijst (2009): Ernstig bedreigd
Zeldzaamheid: zeer zeldzaam
© 2019  RAVON
Ga naar de volledige website