< Meer determinatiehulpen

laatst gewijzigd op 24-11-2016

Herkenning van amfibieën

Stichting RAVON


Download deze zoekkaart als pdf

foto's: Jelger Herder

Andere zoekkaarten

RAVON-zoekkaart amfibieënlarven

RAVON-herkenningskaart heikikker

RAVON-herkenningskaart knoflookpad

RAVON-herkenningskaart Italiaanse kamsalamander

Literatuur

(Anoniem) (1940) De Boomkikker in Noord-Brabant. Natura 39: 197-198.
 
Ahrenfeldt, R.H. (1953) Attacks by Rana esculenta on Rana temporaria and Bufo bufo in captivity. British Journal of Herpetology 1: 159-160.
 
Ahrenfeldt, R.H. (1952) Pairing of male Bufo bufo with female Rana temporaria in captivity, followed by infertile spawning. British Journal of Herpetology 1: 129-131.
 
Andrén, C.;Nilson, G. (1985) Habitat and other environmental characteristics of the natterjack toad (Bufo calamita Laur.) in Sweden. British Journal of Herpetology 6: 419-424.
 
Andreone, F. (1984) Husbandry and captive spawning of the common spadefoot toad (Pelobates fuscus insubricus cornalia). British Herpetological Society Bulletin 10: 49-51.
 
Andreone, F. (1985) Observations on the defensive behaviour of the crested newt (Tritutus cristatus carnifex). British Herpetological Society Bulletin 13: 37-38.
 
Arets, M. (2010) Excursieverslag Brunssummerheide: een erwtenmosseltje en neotenie bij vinpootsalmanders. Schubben & Slijm 2: 6-7.
 
Arntzen, J.W.;Smit, G.F.J. (2009) Kamsalamander Triturus cristatus. De amfibieën en reptielen van Nederland : 105-113. 
 
Atkins, W. (1994) Rescuing great crested newts: a report from the battlefield. British Herpetological Society Bulletin 49: 23-28.
 
Atkins, W. (1998) 'CATCH 22' for the great crested newt. Observations on the breeding ecology of the great crested newt Triturus cristatus and its implications for the conservation of the species. British Herpetological Society Bulletin 63: 17-26.
 
B., B.;Heimans, J. (1931) Vinpootsalamander. De Levende Natuur 36: 32-32. 
 
Baker, J.M.R. (1990) Toad aggregations under street lamps. British Herpetological Society Bulletin 31: 26-27.
 
Baker, J.M.R. (1994) Survival of some captive-reared great crested newts on release into the wild. British Herpetological Society Bulletin 49: 11-13.
 
Baker, J.M.R.;Gillett, L.G. (1996) Frogs breeding in streams. British Herpetological Society Bulletin 57: 24-25.
 
Bakker, G. (2009) Natuurlijk Rotterdam: Na de bulldozer komt de rugstreeppad. Straatgras 21: 40-41. 
 
Banks, B. (1985) An unusual natterjack site in south west Cumbria. British Herpetological Society Bulletin 11: 22-25.
 
Banks, B. (1985) Observations on neoteny in the smooth newt. British Herpetological Society Bulletin 12: 37-38.
 
Banks, B. (1985) Notes on the survival and development of pallid tadpoles of the natterjack toad, Bufo calamita (Laurenti), from a Cumbrian saltmarsh pool. British Herpetological Society Bulletin 11: 26-27.
 
Bauwens, P. (2005) Vroege voorjaarstrek van de kleine watersalamander. RAVON 7: 20-20.
 
Beebee, T.J.C. (1971) Mating and spawning of Rana temporaria under unusual circumstances. British Journal of Herpetology 4: 231-233.
 
Beebee, T.J.C. (1993) Natterjack toad extinctions: do males go first? British Herpetological Society Bulletin 45: 3-4.
 
Beebee, T.J.C. (1979) Population interactions between the toads Bufo bufo (Linnaeus) and Bufo calamita (Laurenti): some theoretical considerations and consequences. British Journal of Herpetology 6: 1-5.
 
Beebee, T.J.C. (1983) Factors influencing the growth and survival of natterjack toad (Bufo calamita) tadpoles in captivity. British Journal of Herpetology 6: 294-299.
 
Beebee, T.J.C. (1985) Natterjack (Bufo calamita) tadpole behaviour in captivity. British Herpetological Society Bulletin 13: 15-18.
 
Beebee, T.J.C. (1996) Frog mass mortality: scurrilous disease or panic attack? British Herpetological Society Bulletin 55: 15-16.
 
Beebee, T.J.C. (1992) Natterjacks aren't all the same. British Herpetological Society Bulletin 41: 19-19.
 
Bellemakers, M.J.S.;van Dam, H.;Roozen, A.J.M. (1991) Kan de heikikker worden behouden door bekalking van heidevennen? De Levende Natuur 92: 228-236. 
 
Bergers, P.J.M.;Foppen, R.P.B.;van Gelder, J.J. (1985) De vroedmeesterpad in Zuid-Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 74: 131-134.
 
Beyersbergen, R. (1992) Boomkikkers. Zeeuws Landschap 8: 5-6.
 
Bijleveld, J.G. (2015) Het herstel van De Kolk in Maarsbergen om de kamsalamander te behouden. De Levende Natuur 85: 72-74. 
 
Billings, D. (1983) The common frog Rana temporaria: some notes on its successful husbandry and breeding. British Herpetological Society Bulletin 8: 43-45.
 
Billings, D. (1985) The care and breeding of the common British reptiles and amphibians-part III, the smooth newt (Triturus vulgaris). British Herpetological Society Bulletin 11: 32-34.
 
Billings, D. (1984) Notes on the husbandry and breeding of the common British reptiles and amphibians part II: the common toad (Bufo bufo). British Herpetological Society Bulletin 10: 46-48.
 
Billings, D. (1991) Keeping and breeding the midwife toad (Alytes obstetricans) in captivity. British Herpetological Society Bulletin 35: 12-16.
 
Blommers-Schlösser, R.M.A. (1992) De groene kikkers in Nederland: samenstelling van populaties, oecologie, verspreiding en bedreiging. De Levende Natuur 93: 2-9. 
 
Blommers-Schlösser, R.M.A. (1990) Over het determineren van groene kikkers. Mededelingenblad Lacerta 20: 12-14.
 
Blommers-Schlösser, R.M.A. (1990) On the occurrence and identity of triploids of Rana kl. esculenta Linnaeus and R. lessonae Camerano in The Netherlands (Anura: Ranidae). Bijdragen tot de Dierkunde 60: 199-207.
 
Boedijn, K. (1912) Mijn boomkikker. De Levende Natuur 16: 451-452.
 
Bogaerts, S. (2009) Italiaanse kamsalamander Triturus carnifex. De amfibieën en reptielen van Nederland : 324-328. 
 
Bogaerts, S.;Diepen, H.V.;Karman, H. (2001) Triturus carnifex, een nieuwe exoot in Nederland. Italiaanse kamsalamanders op de Veluwe. RAVON 4: 25-30.
 
Bogaerts, S.;Krabben, M.;Veen, R. (2017) De vondst van een leucistische vinpootsalamander. Schubben & Slijm 9: 21-21. 
 
Bogaerts, S.;van Delft, J. (2010) Aandacht voor exoten: Italiaanse kamsalamander. Schubben & Slijm 2: 21-21. 
 
Bok, B. (2018) Kamsalamander in de sloot. Schubben & Slijm 10: 22-22. 
 
Bosman, W. (2012) Knoflookpad in het nieuws. RAVON 14: 69-69. 
 
Bosman, W.;Crombaghs, B.;Thissen, J. (2007) De Geelbuikvuurpad: Perspectief voor een Natura 2000-soort in zeer ongunstige staat. De Levende Natuur 108: 252-255. 
 
Bosman, W.;Laan, R.M.;van Delft, J.J.C.W. (2009) Geelbuikvuurpad Bombina variegata. De amfibieën en reptielen van Nederland : 142-153. 
 
Bosman, W.W.;Bronckers, R.;Frissen, D.P.E.M. (1999) De geelbuikvuurpad in Nederland: kan het nog steeds? Natuurhistorisch Maandblad 88: 108-112.
 
Bosman, W.W.;Struijk, R.P.J.H.;Zekhuis, M.;Ottburg, F.G.W.A.;Crombaghs, B.H.J.M.;Schut D, D.;van Hoof, P. (2015) De knoflookpad in Nederland: ondergang of 'slechts' een bottleneck? De Levende Natuur 116: 2-6. 
 
Boulanger, N. (2018) Boomkikker met een staartje. Schubben & Slijm 10: 6-6. 
 
Boussevain, M. (1898) Rana arvalis. De Levende Natuur 3: 139-139. 
 
Braad, J. (2000) Natuurontwikkeling voor behoud van de Boomkikker in Zuid-Eschmarke. De Levende Natuur 101: 117-121. 
 
Broen, A.J.J.;Kelleners, P.B.;Vergoossen, W.G.M.L. (1980) De boomkikker, Hyla arborea (L), een bedreigde soort in Midden- Limburg. Het seizoen 1978. Natuurhistorisch Maandblad 69: 142-150.
 
Broen, A.J.J.;Vergoossen, W.G.M.L. (1983) Zes seizoenen onderzoek en beheer van een boomkikkerpopulatie in Midden-Limburg (1978-1983). Natuurhistorisch Maandblad 72: 195-202.
 
Bruggenum, H.J.M.;Vergoossen, W.G.M.L. (2016) De boomkikker in de Doort en omgeving. Deel 3. De invloed van terreinbeheer en andere factoren op de populatieontwikkeling in de periode 1978-2014. Natuurhistorisch Maandblad 105: 1-7. 
 
Bruggenum, H.J.M.;Vergoossen, W.G.M.L. (2015) De boomkikker in de Doort en omgeving. Deel 1. Ontwikkeling van de kooromvang in de periode 1978-2014. Natuurhistorisch Maandblad 104: 185-190. 
 
Bruggenum, H.J.M.;Vergoossen, W.G.M.L. (2015) De boomkikker in de Doort en omgeving. Deel 2. Onderzoek in het zomerleefgebied in de periode 1983-2014. Natuurhistorisch Maandblad 104: 199-205. 
 
Burny, J.M. (1987) Répartition du triton palmé, Triturus h. helveticus Razoumowsky, 1789, en fonction de l'altitude en Basse et Moyenne Belgique. Les Naturalistes Belges 68: 1-8.
 
Burny, J.M. (1985) Knoflookpadden Pelobates f. fuscus Laur, in het natuurreservaat De Maten te Genk (provincie Limburg) in 1984. Wielewaal 51: 244-246.
 
Bustard, H.R. (1980) Albino male Rana temporaria with black nuptial pads. British Journal of Herpetology 6: 67-68.
 
Clements, A.N.;Slagboom, R. (2012) Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft predeert dril bruine kikker. RAVON 14: 47-48. 
 
Clemons, J. (1993) Natterjack toads at Cannock Chase. British Herpetological Society Bulletin 46: 32-32.
 
Cogãlniceanu, D. (1989) Reproduction twice a year of the crested newt in captivity. British Herpetological Society Bulletin 30: 12-13.
 
Collier, R.V. (1970) Notes on the toad (Bufo bufo) at Castor hanglands. British Journal of Herpetology 4: 144-151.
 
Cooke, A.S. (1975) Spawn clumps of the common frog Rana temporaria: number of ova and hatchability. British Journal of Herpetology 5: 505-509.
 
Cooke, A.S. (1985) Spawning dates of the natterjack (Bufo calamita) throughout its range in Britain. British Herpetological Society Bulletin 13: 13-14.
 
Cooke, A.S. (1982) A comparison of dates of breeding activity for the frog (Rana temporaria) and the toad (Bufo bufo) at a site in Cambridgeshire, 1971-1981. British Journal of Herpetology 6: 202-205.
 
Cooke, A.S. (1983) Estimating numbers of natterjack tadpoles (Bufo calamita). British Journal of Herpetology 6: 299-300.
 
Cooke, A.S. (1988) Mortality of toads (Bufo bufo) on roads near a Cambridgeshire breeding site. British Herpetological Society Bulletin 26: 29-30.
 
Cooke, A.S.;Banks, B.;Dennison, S. (1983) Stripeless natterjacks in England. British Herpetological Society Bulletin 7: 64-65.
 
Cooke, A.S.;Morgan, D.H.W.;Swan, M.J.S. (1990) Frog collection with special reference to Cornwall. British Herpetological Society Bulletin 33: 9-11.
 
Creemers, R. (2011) Boomkikker tussen de garnalen. Schubben & Slijm 3: 9-9. 
 
Creemers, R. (2018) Vuursalamander op HAVO-examen. Schubben & Slijm 10: 6-6. 
 
Creemers, R.;Joosten, K. (2013) 2013 Jaar van de vuursalamander. Schubben & Slijm 5: 25-25. 
 
Creemers, R.C.M. (2000) Dracula in de polder. RAVON 3: 58-58.
 
Creemers, R.C.M.;Crombaghs, B.H.J.M. (1999) Een tussenbalans uit 1998. Knoflookpadden in Gelderland. RAVON 2: 41-46.
 
Creemers, R.C.M.;Janssen, P.;Joosten, K. (2015) Jaar van de adder. RAVON 17: 22-22. 
 
Creemers, R.C.M.;Joosten, K. (2013) 2013 Jaar van de vuursalamander. Schubben & Slijm 16: 25-25.
 
Creemers, R.C.M.;van der Spitzen Sluijs, A.M. (2013) Zoektocht naar het onbekende, de ontdekking van chytrid 2.0. RAVON 15: 92-98. 
 
Crombaghs, B.H.J.M.;van Bebber, I.;van der Zee, J.R.;Schut, D.;van Hoof, P.;Janse, J.;Zollinger, R.T.;Ottburg, F.G.W.A.;Zekhuis, M.;van der Weele, J.;Jansman, H.A.H. (2015) Kweek- en uitzetprogramma van knoflookpaddenlarven. De Levende Natuur 116: 7-14.
 
Crombaghs, R.H.J.M.;van J Eijk, L.;Creemers, R.C.M. (2009) Knoflookpad Pelobates fuscus. De amfibieën en reptielen van Nederland : 154-163. 
 
Daan, S. (1964) De vroedmeesterpad, Alytes obstetricans (Laurenti, 1768 ) in Nederland (avec un résumé). Natuurhistorisch Maandblad 53: 90-100.
 
de Boer, R. (2017) Vreemd afweergedrag bruine kikker. Schubben & Slijm 9: 17-17. 
 
de Fonseca, P.H. (1981) La répartition géographique et le choix de l'habitat du triton alpestre (Triturus a. alpestris)(Laurenti) dans les provinces de Flandre orientale et Flandre occidentale (B. Biol Jb Dodonaea 49: 98-111.
 
de Fonseca, P.H. (1979) Quelques donnees recentes relatives a la repartition geographique et a l'habitat de salamandra Salamandra terrestris Lacepede, en Flandres orientale et occidentale. Les Naturalistes Belges 60: 133-143.
 
de Fonseca, P.H.;Jocqué, R. (1982) The palmate newt Triturus helveticus helveticus (Raz.) in Flanders (Belgium). Distribution and habitat preferences. Biological Conservation 23: 297-307.
 
de Groot, A.P.;de Vries, G.A.;Mighorst, J.C.A. (1948) Effects of hypophysectomy on the male toad (Bufo bufo L.), with special reference to Bidder's organ. Proceedings van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Series C 51: 121-126.
 
de Gruiter, P. (2018) Gewonde boomkikker. Schubben & Slijm 10: 7-7. 
 
de Heer, K. (2007) Soort van de maand in mei: Rugstreeppad is pionier. Natura 104: -. 
 
de Jong, T.H.;Vos, C.C. (2009) Heikikker Rana arvalis. De amfibieën en reptielen van Nederland : 199-208. 
 
de Jongh, H.J. (1968) Functional morphology of the jaw apparatus of larval and metamorphosing Rana temporaria L.. Netherlands Journal of Zoology 18: 1-103.
 
de Mey, P. (1969) De Heikikker ook op Voorne. De Levende Natuur 72: 223-224. 
 
de Moel, M. (2009) Roepende rugstrepen onder de drempel. Schubben & Slijm 1: 28-29.
 
de Wavrin, H. (1978) L'Alyte accoucheur Alytes o. obstetricans (Laur.) en Moyenne Belgique. Naturalistes Belges 59: 159-176.
 
de Wavrin, H. (1974) Présenee de la Salamandre (Salamandra salamandra terrestris Lac.) en Forêt de Soignes. Naturalistes Belges 55: 181-195.
 
de Wild, W. (2016) Predatie kamsalamander. Schubben & Slijm 8: 7-7. 
 
de Wilde, A. (2018) Boomkikker Zonhoven. Schubben & Slijm 10: 21-21. 
 
de Winter, A.;Stockmann, L. (2012) Wortelkuil als biotoop voor Alpenwatersalamander. Schubben & Slijm 4: 4-5. 
 
Degani, G. (1983) Oxygen consumption rates of Salamandra salamandra (L.) from different habitats. British Journal of Herpetology 6: 281-283.
 
den Boer, I. (2018) Vroedmeesterpad zet tanden in soortgenoot. Schubben & Slijm 10: 4-4. 
 
Dolstra, T. (2007) Kamsalamanders, nu ook in Fryslân. Twirre 18: 25-27. 
 
Dolstra, T.;Hofstra, J.;Meijners, G.;van den Bogert, H. (2007) Kamsalamanders nu ook in Fryslân. RAVON 9: 36-38.
 
Dorenbosch, M.;van Hoof, P.H. (2000) Een populatie kleine watersalamander en gewone pad langs een stromende beek in de periode 1994-1999. Natuurhistorisch Maandblad 89: 73-78.
 
Edgar, P.W. (1990) A captive breeding and release programme for the sand lizards and natterjack toads at Marwell Zoological Park: an appeal for sponsorship. British Herpetological Society Bulletin 31: 3-10.
 
Edgar, P.W. (1988) Conservation matters: a review of herp conservation issues in the news during the period july to november 1988. British Herpetological Society Bulletin 26: 32-35.
 
Elebert, E. (1991) Preco- cious newts. British Herpetological Society Bulletin 35: 17-19.
 
Elkan, E. (1960) The common toad (Bufo bufo) in the laboratory. British Journal of Herpetology 2: 177-182.
 
Engelen, P.;Kurstjens, G.;van Buggenum, H.J.M. (2014) De terugkeer van de boomkikker in het Kempen~Broek. Kansen voor een Belgisch-Nederlandse populatie. Natuurhistorisch Maandblad 103: 82-86. 
 
Ennema, M.C. (1924) De vuursalamander. De Levende Natuur 29: 86-89. 
 
Fautrez, J. (1949) De chordaliserende invloed van ureum op het ei van Rana Temporaria. Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België 11: 5-30.
 
Feldmann, R. (1980) Artenhilfsprogramme für Moorfrosch und Gelbbauchunke. Mitteilungen der landesanstalt für Ökologie, Landschaftsentwicklung und Forstplanung Nordrhein-Westfalen 5: 108-110.
 
Flaes, H.;Flaes, R. (2005) Nieuwe vondst Italiaanse kamsalamander (Triturus carnifex). RAVON 7: 84-85.
 
Frazer, J.F.D. (1966) A breeding colony of toads (Bufo bufo (L.)) in Kent. British Journal of Herpetology 3: 236-252.
 
Frazer, J.F.D. (1953) The breeding habits of toads (Bufo bufo) in Lake Windermere. British Journal of Herpetology 1: 153-159.
 
Geerdes, B. (1997) Vroeg op pad. RAVON 1: 14-14.
 
Geraeds, R.P.G. (2009) Vinpootsalamander Lissotriton helveticus. De amfibieën en reptielen van Nederland : 114-123. 
 
Geraeds, R.P.G.;van Schaik, V.A. (2003) De rugstreeppad in een dynamisch agrarisch gebied. Een meerjarig onderzoek naar de invloed van regulier agrarisch gebruik op een voortplantingswater. Natuurhistorisch Maandblad 92: 21-24.
 
Geraeds, R.P.G.;van Schaik, V.A. (2007) De achteruitgang van de knoflookpad in Nationaal Park De Meinweg. Natuurhistorisch Maandblad 96: 181-184.
 
Geutskens, B. (2016) Liptandrijen bij de bruine- en heikikker. Schubben & Slijm 8: 18-19. 
 
Geutskens, B. (2011) De embryonale ontwikkeling van de alpenwatersalamander gefotografeerd. RAVON 13: 90-95.
 
Gittins, P. (1983) Diurnal activity of the common toad (Bufo bufo) during the breeding migration to a pond in Mid-Wales. British Journal of Herpetology 6: 292-294.
 
Gittins, P.;Kennedy, R.I.;Williams, R. (1984) Fecundity of the common toad (Bufo bufo) at a lake in Mid-Wales. British Journal of Herpetology 6: 378-380.
 
Gittins, P.;Kennedy, R.I.;Williams, R. (1985) Aspects of the population age-structure of the common toad (Bufo bufo) at Llandrindod Wells Lake, Mid-Wales. British Journal of Herpetology 6: 447-449.
 
Gittins, P.;Steeds, J.E.;Williams, R. (1982) Population age-structure of the common toad (Bufo bufo) at a lake in Mid-Wales determined from annual growth rings in the phalanges. British Journal of Herpetology 6: 249-252.
 
Gleichman, J.M. (1977) Een weinig bekend biotoop van de Rugstreeppad. De Levende Natuur 80: 217-218. 
 
Gooch, B. (1993) Salamandra salamandra, the European salamander. Sloughing techniques of an adult and an immature compared. British Herpetological Society Bulletin 46: 27-27.
 
Goverse, E. (2013) Alpenwatersalamander eet vervellinghuid. Schubben & Slijm 5: 4-4. 
 
Goverse, E.;Crombaghs, B.;Janse, J. (2016) Vroedmeesterpad in Limburg - Per populatie bekeken. Schubben & Slijm 8: 16-19. 
 
Goverse, E.;Herder, J.;Bosman, W. (2011) De knoflookpa. Eindelijk te vinden. Schubben & Slijm 3: 8-9. 
 
Goverse, E.;Huijgens, S. (2018) Late larven geelbuikvuurpad. Schubben & Slijm 10: 6-6. 
 
Goverse, E.;Stark, T. (2019) Leve de vuursalamander - Verleden & heden: wie helpt zoeken?! Schubben & Slijm 11: 22-23. 
 
Griffiths, H. (1987) Spadefoot toads in south Wales: a provisional report. British Herpetological Society Bulletin 20: 29-30.
 
Griffiths, R.A. (1983) Ontogenetic changes in phototaxis in the smooth newt, Triturus vulgaris (L.). British Journal of Herpetology 6: 301-305.
 
Griffiths, R.A. (1981) Physical abnormalities and accessory limb growth in the smooth newt, Triturus vulgaris. British Journal of Herpetology 6: 180-182.
 
Griffiths, R.A.;Mylotte, V.J. (1986) Observations on the dispersal of common frog tadpoles Rana temporaria from the spawn site. British Herpetological Society Bulletin 18: 21-23.
 
Griffiths, R.A.;Rapers, S.J. (1994) How many clumps are there in a mass of frog spawn? British Herpetological Society Bulletin 50: 14-17.
 
Groenveld, A. (2002) Ratelende rugstrepen in Waterland. RAVON 5: 28-29.
 
Grutters, M. (2013) Succesvolle vestiging rugstreeppad in nieuw aangelegd compensatiegebied Rotterdamse haven. RAVON 15: 62-66. 
 
Gubbels, R.E.M.B. (1988) Over het vlekkenpatroon van de vuursalamander. Natuurhistorisch Maandblad 77: 50-52.
 
Gubbels, R.E.M.B. (2009) Vuursalamander Salamandra salamandra. De amfibieën en reptielen van Nederland : 87-95. 
 
Gubbels, R.E.M.B. (1994) Vuursalamanders in het zuidelijk Geuldal. Verslag van een excursie van de Herpetologische Studiegroep. Natuurhistorisch Maandblad 83: 229-230.
 
Gubbels, R.E.M.B. (1997) Boomkikkers maken hun naam waar. Natuurhistorisch Maandblad 86: 269-270.
 
Gubbels, R.E.M.B. (2013) Waarnemingen aan de voortplanting van Vuursalamanders in het Bunderbos gedurende het voorjaar van 2009. Natuurhistorisch Maandblad 102: 184-190.
 
Gubbels, R.E.M.B. (1988) Kwantitatieve gegevens van een populatie vuursalamanders in het Bunderbos c.a. Schatting van de populatiegrootte in 1986. Natuurhistorisch Maandblad 77: 107-109.
 
Gubbels, R.E.M.B.;Jonkman, G. (1994) Herstel voortplantingsbiotoop boomkikker in Limburg. De Levende Natuur 95: 80-81. 
 
Hagedoorn, F. (2012) De gewone pad. Schubben & Slijm 4: 9-9. 
 
Hagström, T. (1974) Tadpoles and metamorphosed young of the smooth newt (Triturus vulgaris L.) in a pond in Gothenburg, Sweden. British Journal of Herpetology 5: 404-409.
 
Hall, R.A.;Nissenbaum, D.A. (1988) Melanistic natterjack toads on the sefton coast, Mersey side. British Herpetological Society Bulletin 24: 15-16.
 
Hanekamp, G.B.;Stumpel, A.H.P. (1984) De geelbuikvuurpad, Bombina veriegata (L.), in Nederland met uitsterven bedreigd. Natuurhistorisch Maandblad 73: 84-89.
 
Harding, P.T. (1972) The diet of some juveniles of the common toad (Bufo bufo L.). British Journal of Herpetology 4: 292-296.
 
Harrison, C.J.O. (1990) Proto-patterns in fire-bellied toads and European treefrogs. British Herpetological Society Bulletin 32: 28-29.
 
Harrison, J.D. (1985) Daytime breeding migration in toads (Bufo bufo). British Herpetological Society Bulletin 11: 28-28.
 
Hazelwood, E. (1969) A study of a breeding colony of frogs at the Canon slade grammar school, near Bolton, Lancs. British Journal of Herpetology 4: 96-103.
 
Hazenoot, M. (2018) Gewone pad op het strand. Schubben & Slijm 10: 6-6. 
 
Heimans, E. (1898) De knoflookpad. Eindelijk te vinden? De Levende Natuur 3: 41-43. 
 
Heimans, J. (1938) Vinpootsalamander. De Levende Natuur 43: 32-32. 
 
Helmich, M. (1993) De Vroedmeesterpad in de Meertensgroeve. Natuurhistorisch Maandblad 82: 170-173.
 
Hemelaar, A.S.M.;van Gelder, J.J. (1980) Annual growth rings in phalanges of Bufo bufo (Anura, Amphibia) from the Netherlands and their use for age determination. Netherlands Journal of Zoology 30: 129-135.
 
Hendrikx, W.M.L. (1981) Seasonal fluctuation, localisation and inhibition of development of parasitic stages of Oswaldocruzia filiformis (Goeze, 1782) Travassos, 1917 (Nematoda: Trichostrongylidae) in Bufo bufo L, 1785 under natural and experimental conditions in the Netherlands. Netherlands Journal of Zoology 31: 481-503.
 
Herder, J. (2013) Environmental DNA zet de knoflookpad terug op de kaart. Schubben & Slijm 5: 15-15. 
 
Herder, J.E. (2009) Voor kamsalamander al 41 hokken geclaimd! Schubben & Slijm 1: 21-22.
 
Hillenius, D. (1956) Het vroedmeesterpaddenreservaat te Epen. De Levende Natuur 59: 145-149. 
 
Hirschfeld, W. (1923) Om Oisterwijk. De Levende Natuur 28: 186-187. 
 
Hofstra, J. (2001) De Heikikker zit klaar om geteld te worden. Twirre 12: 183-184. 
 
Holman, J.A. (1989) Identification of Bufo calamita and Bufo bufo on the basis of skeletal elements. British Herpetological Society Bulletin 29: 54-55.
 
Honig, D. (1902) De Knoflookpad. De Levende Natuur 7: 189-189. 
 
Huijgens, S. (2016) Boomkikker Limerick. Schubben & Slijm 8: 18-18. 
 
J, b. (1911) Hydra en Knoflookpad. De Levende Natuur 16: 96-96. 
 
Janse, J. (2006) Predatie van kievit op larven van vinpootsalamander bij de Strijbeekse heide. RAVON 8: 29-29.
 
Jansen, S. (1997) Vondst van een albino gewone pad in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 86: 18-19.
 
Janssen, I.A.W.;Huijgens, S. (2001) Vuursalamanders in oostelijk Zuid-Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 90: 8-10.
 
Jones, M. (1984) Captive rearing and breeding of Norfolk natterjacks, Bufo calamita. British Herpetological Society Bulletin 10: 43-45.
 
Jones, M. (1985) Further notes on the captive breeding of natterjacks Bufo calamita . British Herpetological Society Bulletin 13: 19-20.
 
Jones, M. (1985) Breeding great crested newts Triturus cristatus cristatus in an outdoor enclosure. British Herpetological Society Bulletin 11: 29-31.
 
Jorgensen, K. (1996) Iagttagelser af aeglaegning hos spidssnudet fro (Rana arvalis) og butsnudet fro (Rana temporaria) i samme ynglevandhul. Nordisk Herpetologisk Forening 39: 98-105.
 
Kamphuis, J.;van Diepen, H. (2019) Late voortplanting gewone pad. Schubben & Slijm 11: 21-21. 
 
Kelzer, G. (2012) Late waarneming larven bruine kikker. Schubben & Slijm 4: 10-11. 
 
Klemann, M. (2003) Baywatch: rugstreeppadden en kleine watersalamanders op het strand. RAVON 5: 41-42.
 
Klemann, M. (2006) Waarnemingen aan Rugstreeppadden op Schiermonnikoog in 2006. Twirre 17: 82-87. 
 
Knake, J.F. (1925) De boomkikker in den Achterhoek. De Levende Natuur 29: 298-299. 
 
Kraaij, R.;van Leeuwen, T. (2012) Groene paddenvlieg gevonden bij vroedmeesterpad. Schubben & Slijm 4: 4-4. 
 
Kreffer, L. (2011) Hikje en zijn vriendjes. Natura 108: 6-7.
 
Laan, R.M.;Verboom, B. (1994) De geelbuikvuurpad in Limburg: het kan nog steeds! Natuurhistorisch Maandblad 83: 10-18.
 
Lambeets, K.;Lewylle, I. (2012) De kamsalamander in Vlaams-Brabant, een voorbeeld voor Vlaanderen? Wisselwerking tussen studie en beheer. Natuur focus 11: 4-11.
 
Langton, T.E.S. (1992) Bern Convention considers European herpetofauna. Herpetofauna News 2: 3-4.
 
Leeke, C. (1990) An occurrence of neotenous smooth newts (Triturus vulgaris) in Cambridgeshire. British Herpetological Society Bulletin 31: 28-28.
 
Leiftinck, M.A. (1926) Kikkers-enquête. De Levende Natuur 31: 126-127.
 
Lenders, A.J.W. (1986) Het beheer van sloten en beken en het belang daarvan voor de eiafzetting van de Bruine kikker. De Levende Natuur 87: 101-108. 
 
Lenders, A.T.J.W. (2004) Bijzonder territoriaal gedrag bij groene kikkers. Natuurhistorisch Maandblad 93: 253-254.
 
Lenders, A.T.J.W. (2013) Het Scherpenzeel teruggegeven aan de knoflookpad. Een voorbeeldproject van efficiënte samenwerking in natuurontwikkeling. Natuurhistorisch Maandblad 102: 79-82.
 
Lenders, A.T.J.W. (1984) Het voorkomen van de Knoflookpad (Pelobates fuscus Laurenti)) in relatie met de zuurgraad van het voortplantingswater. Natuurhistorisch Maandblad 73: 30-35.
 
Lenders, A.T.J.W. (1994) De knoflookpad in Midden-Limburg anno 1993. De trieste balans van een bijna uitgestorven diersoort? Natuurhistorisch Maandblad 83: 72-78.
 
Lenders, A.T.J.W. (1989) Een geval van albinisme bij de Kamsalamander. Natuurhistorisch Maandblad 78: 63-64.
 
Lenders, A.T.J.W.;van Buggenum, H.J.M.;Geraeds, R.P.G. (2013) De status van de heikikker in het Meinweggebied. Natuurhistorisch Maandblad 102: 69-78.
 
Lenders, A.T.J.W.;Vandewall, J. (2008) Infectie van een boomkikker door de paddengoudvlieg. Natuurhistorisch Maandblad 97: 124-125.
 
Lenders, H.J.R;Schellekens, A.G.A.;Schroder, R.J.H.;Stortelder, A.H.F.;Stronks, D.J. (1991) Stand van de Boomkikker in de Achterhoek. Natuur en Landschap in Achterhoek en Liemers 5: 92-96.
 
Lenders, H.J.R. (2010) Over boomkikkers en mensen Deel 1: cultuurhistorische aspecten. RAVON 12: 29-34.
 
Lenders, H.J.R. (2011) Over boomkikkers en mensen. Deel 3: (her) introducties. RAVON 13: 15-22.
 
Lenders, H.J.R. (2010) Over boomkikkers en mensen Deel 2: historische versrpeiding. RAVON 12: 70-77.
 
Lenders, R.;Schops, I. (1998) De Kamsalamander in Nederland en België. De Levende Natuur 99: 219-221. 
 
Lewylle, I. (2013) De vroedmeesterpad- welke weg slaat deze pad in? Likona Jaarboek 23: 28-37.
 
Loman, J. (1980) Annual and daily locomotor activity of the frogs Rana arvalis and Rana temporaria. British Journal of Herpetology 6: 83-85.
 
Luijks, B. (2016) Witte boomkikker. Schubben & Slijm 8: 9-9. 
 
Luijten, L. (2004) Heikikkers in Midden-Groningen. RAVON 6: 17-18.
 
Luiken, R. (1970) Atentie voor de boomkikker! De Levende Natuur 73: 36-37. 
 
m Toonen ., m. (2002) Bijzondere kikkervissen in juli 2002. RAVON 5: 31-32.
 
Marijnissen, C.C.H. (1998) Historische verspreiding van de boomkikker in Noord-Brabant. RAVON 1: 21-24. 
 
Marijnissen, K. (2013) De Boomkikker in De Brand, 1985-2012. RAVON 15: 76-81. 
 
Marijnissen, K. (2013) Boomkikkers op de Vliegbasis Gilze-Rijen, 1986-2012. RAVON 15: 36-41. 
 
Marijnissen, K. (2008) Groene kikkers zijn complex. RAVON 10: 25-30.
 
Marissen, A. (2009) Giebel moet wijken voor kamsalamander. Schubben & Slijm 1: 23-23. 
 
Marquenie, J.G.M. (1950) De balts van de kleine watersalamander. De Levende Natuur 53: 147-155. 
 
Marquenie, J.G.M. (1950) Het leggen der eieren en het vervellen bij onze kleine watersalamander. De Levende Natuur 53: 175-179. 
 
Marquet, P.L.;Salverda, Z. (1964) De paring en eierverzorging van de vroedmeesterpad (Alytes obstetricans). Natuurhistorisch Maandblad 53: 119-123.
 
Martel, A. (2013) Nieuw ontdekte schimmel brengt vuursalamanders op de rand van uitsterven. Natuur focus 12: 130-131.
 
Martens, G.;Snep, R. (2009) Gewone pad Bufo bufo. De amfibieën en reptielen van Nederland : 164-173. 
 
McLee, A.G.;Scaife, R.W. (1992) The colonisation by great crested newts (Triturus cristatus) of a water body following treatment with a pesticide to remove a large population of sticklebacks. British Herpetological Society Bulletin 42: 6-9.
 
Meijer, C.;Arets, M. (2014) Neotenie bij kleine watersalamander. Schubben & Slijm 6: 5-5. 
 
Meijer, H.J. (1924) De boomkikker. De Levende Natuur 29: 250-250. 
 
Melis, M. (2009) Een bijzonder boeiend moment... Schubben & Slijm 1: 9-9.
 
Messemaker, R. (2004) Spider(sala)man(der). RAVON 6: 69-69.
 
Moonen, H.;Paulssen, L.;Stark, T. (2017) Kleurafwijkingen bij bruine kikker en Alpenwatersalamander. Schubben & Slijm 9: 11-11. 
 
Moore, H.J. (1954) Some observations on the migration of the toad (Bufo bufo bufo). British Journal of Herpetology 1: 194-224.
 
Moorlag, H. (2016) Heikikker éénoog. Schubben & Slijm 8: 4-4. 
 
Mos, J. (2014) Unieke kleurafwijking bij kleine watersalamander in Zuid-Limburg. Schubben & Slijm 6: 11-11. 
 
Mulder, J. (2010) Gewone pad slachtoffer afrasteringdraden. RAVON 12: 60-61.
 
Mulder, J.;Creemers, R.C.M. (2009) Groene kikker-complex Rana esculenta synklepton. De amfibieën en reptielen van Nederland : 220-228. 
 
Musters, C.K.J.M. (2000) Boomkikkers op Schouwen. RAVON 3: 49-51.
 
Musters, C.K.J.M. (1991) Padden in Zeeland. Zeeuws Landschap 7: 6-8.
 
Oldham, R.S. (1985) Toad dispersal in agricultural habitats. British Ecological Society Bulletin 16: 211-214.
 
Oldham, R.S. (1963) Homing behaviour in Rana temporaria Linn. British Journal of Herpetology 3: 116-127.
 
Onkelinx, C. (1991) Boomkikkers: uittocht of toekomst?. Wielewaal 57: 65-67.
 
Oomen, H.C.J. (1966) Twee populaties van de knoflookpad Pelobates fuscus op de rechter Maasoever in 1965. Natuurhistorisch Maandblad 55: 21-24.
 
Oomen, H.C.J.;van Gelder, J.J. (1967) Waarnemingen over de oecologie van Pelobates fuscus (Laurenti, 1768). Natuurhistorisch Maandblad 56: 21-28.
 
Oppentocht, J. (2002) Vestiging van de boomkikker (Hyla arborea) in Meijendel. Holland's Duinen 41: 27-29.
 
Oppentocht, J. (2001) Geheimzinnig gekwek. Holland's Duinen 39: 7-9.
 
Ormerod, S.J.;Crossley, D. (1983) A riverine spawning site for the common toad (Bufo bufo ) in northern England. British Herpetological Society Bulletin 7: 78-78.
 
Ottburg, F.G.W.A.;Crombaghs, B.H.J.M.;Bosman, W.W.;Zekhuis, M.;Schut, D.;van Hoof, P.;Struijk, R.P.J.H.;van Westrienen, R.W.;Zollinger, R.T.;Jansman, H.A.H.;Snep, R.P.H. (2015) Kan de knoflookpad op termijn van de intensive care af? De Levende Natuur 116: 15-20. 
 
Parker, A.G.;Gittins, P. (1979) A note on home range in the common toad in Mid-Wales and a method for tracking toads for behavioural observation. British Journal of Herpetology 6: 7-8.
 
Pascual, X.;Campeny, R. (1983) A preliminary note on the distribution of Triturus helveticus in Catalonia (Spain). British Journal of Herpetology 6: 346-347.
 
Paymans, C.J. (1913) Boomkikker in Brabant. De Levende Natuur 17: 408-408. 
 
Pelt, F.L.;van Bree, P.J.H. (1965) Enkele aantekeningen over de Knoflookpad, Pelobates fuscus (Laurenti, 1768) in Nederland. Natuurhistorisch Maandblad 54: 58-65.
 
Piearce, T.G. (1978) Avoidance of saline substrates by juvenile natterjack toads, Bufo calamita. British Journal of Herpetology 5: 707-709.
 
Pruiksma, S. (2014) Ei-afzetting van gewone pad in de herfst. Schubben & Slijm 6: 17-17. 
 
Raaijmakers, T. (2014) Een groene kikker met een paddenparasiet. RAVON 16: 29-30. 
 
RAVON (2010) Albino kleine watersalamander. Schubben & Slijm 2: 9-9. 
 
RAVON (2013) Herintroductie knoflookpad Noord-Brabant. Schubben & Slijm 5: 21-21. 
 
RAVON (2012) SOS vuursalamander. Schubben & Slijm 4: 24-24. 
 
RAVON (2011) Natuurvorser doet ontdekkingen: ontdekking knoflookpad 2.0. Schubben & Slijm 3: 4-4. 
 
Reading, C.J. (1987) Female mate choice in the mid-wife toad (Alytes obstetricans). British Ecological Society Bulletin 18: 249-251.
 
Reading, C.J. (1988) Ecology of the common toad with reference to breeding strategies. British Herpetological Society Bulletin 24: 8-9.
 
Rijnbende, V. (2016) Bruine boomkikker. Schubben & Slijm 8: 4-4. 
 
Rijsewijk, A. (2012) Kansen voor de heikikker. Schubben & Slijm 4: 24-24. 
 
Roberts, J.M.;Verrell, P.A. (1984) Physical abnormalities of the limbs of smooth newts (Triturus vulgaris) (short note). British Journal of Herpetology 6: 416-418.
 
Sanders, G. (1986) Heikikkerinventarisatie in Zuidoost-Brabant. Natuurhistorisch Maandblad 75: 52-55.
 
Schenk, F. (2018) Boomkikker Zeeuws-Vlaanderen - Boomkikker niet meer weg te denken in West-Zeeuws-Vlaanderen. Schubben & Slijm 10: 4-5. 
 
Schijn, M. (2018) Vuursalamander duikt op in Delft. Schubben & Slijm 10: 20-20. 
 
Schmitz, H. (2000) Krokodillentranen om de knoflookpad. Natuurhistorisch Maandblad 89: 97-97.
 
Scholte, P.T. (1982) Paddenbescherming door snelheidsbeperking. De Levende Natuur 84: 55-59. 
 
Schön, I.;Raepsaet, A.;Goddeeris, B.;Bauwens, D.;Mergeay, J.;Vanoverbeke, J.;Martens, K. (2011) High genetic diversity but limited gene flow in Flemish populations of the crested newt, Triturus cristatus. Belgian Journal of Zoology 141: 3-13.
 
Schops, I. (1997) Partieel albinisme bij vroedmeesterpadlarven te Borgloon - Belgie. Natuurhistorisch Maandblad 86: 22-24.
 
Schotsmans, E. (2019) Stapelmuren voor de vroedmeesterpad. Schubben & Slijm 11: 27-27. 
 
Slater, F.M. (1993) A population of turlough toads. British Herpetological Society Bulletin 46: 3-4.
 
Slater, F.M.;Gittins, P.;Harrison, J.D. (1985) The timing and duration of the breeding migration of the common toad (Bufo bufo) at Llandrindod Wells Lake, Mid-Wales. British Journal of Herpetology 6: 424-426.
 
Sluijs, R. (2018) Rugstreeppad Noordwijkerhout is er vroeg bij. Schubben & Slijm 10: 20-20. 
 
Snell, C.A. (1985) Captive breeding v. pet keeping. British Herpetological Society Bulletin 14: 27-28.
 
Snell, C.A. (1985) Swedish ladies avoid the men in winter. British Herpetological Society Bulletin 14: 30-30.
 
Snell, C.A. (1991) Disappearance of britain's tree frog (Hyla arborea) colonies. British Herpetological Society Bulletin 38: 40-40.
 
Snell, C.A. (1983) Miscellaneous notes on European tree frogs, edible frogs, crested newts and wall lizards. British Herpetological Society Bulletin 7: 51-54.
 
Souweine, J. (1972) La reproduction en captivite du crapaud commun, Bufo bufo (L.). Les Naturalistes Belges 53: 489-494.
 
Speybroeck, J. (2012) Zeldzame salamanderkruising voor het eerst in Vlaanderen. Natuur focus 11: 166-167.
 
Spier, J. (2017) Overwinterende kikkervissen van de bruine kikker. RAVON 19: 2-3. 
 
Spikmans, F.J.G.M.;Bosman, W.W.;van der Spitzen Sluijs, A.M.;Goverse, E.;de Zeeuw, M.;van der Meij, T. (2012) Vuursalamanderdrama: soort op rand van uitsterven in Nederland. RAVON 14: 50-56. 
 
Spikmans, F.J.G.M.;van Kessel, N. (2005) Inhaalslag amfibieen: kamsalamanders gezocht. RAVON 7: 5-7.
 
Spitzen, A. (2014) Vuursalamander, het vervolg. RAVON 16: 18-18. 
 
Spitzen, A.;Creemers, R.;Bosman, W. (2013) Freek, Sjeng, Bernhard & Matt: allemaal doen ze mee. RAVON 15: 105-107. 
 
Stark, T. (2017) Boomkikker met ongenode gast. Schubben & Slijm 9: 17-17. 
 
Stark, T.;Goverse, E. (2017) Overijsselse boomkikker zoekt waarnemer! Schubben & Slijm 9: 4-5. 
 
Steijnen, N. (1998) Heikikkers in veenmos. RAVON 1: 29-30.
 
Stewart, J.W. (1968) Arrival of frogs (Rana t. temporaria) and toads (Bufo b. bufo) at a breeding site. British Journal of Herpetology 4: 59-60.
 
Stortelder, A.H.F.;Reyrink, L.A.F. (1985) Bedreiging van de boomkikker in de Achterhoek. De Levende Natuur 86: 130-135. 
 
Strijbosch, H. (1997) Een gewone pad als spechtenmaal. RAVON 1: 13-13.
 
Struijk, R.P.J.H.;Bosman, W.W.;Versluijs, B.;Dekker, H.;Uilhoorn, K. (2015) De verspreiding en status van de knoflookpad in Drenthe. RAVON 17: 74-78.
 
Struijk, R.P.J.H.;Lamers, S.;Sanders, G.;Bosman, W.W. (2015) Hoe klein is 'klein'? Populatiedynamica in vier Nederlandse knoflookpadpopulaties. RAVON 17: 24-28.
 
Stumpel, A.H.P. (1993) Recovery plans of the wall lizard (Podarcis muralis), the yellow-bellied toad (Bombina variegata) and the tree frog (Hyla arborea) in the Netherlands. T-PVS 34: 52-55.
 
Stumpel, A.H.P. (2016) Beheer landhabitat van boomkikker: goed- beter - best. RAVON 18: 2-6.
 
Stumpel, A.H.P.;Haeve, A.C.L.M.;van Meel, E.P.A. (1987) De boomkikker (Hyla arborea) in Noord-Brabant, hoe lang nog? Lacerta 45: 146-153.
 
Stumpel, A.H.P.;Kragt, F.J.;Bons, M.W.J. (1982) Een biotoop van de knoflookpad in de gemeente Maarheeze. De Levende Natuur 84: 69-76. 
 
Stumpel, A.H.P.;Stronks, J.;Zollinger, R. (2009) Boomkikker Hyla arborea. De amfibieën en reptielen van Nederland : 186-198. 
 
Sypkens (1911) De Knoflookpad. De Levende Natuur 16: 142-142. 
 
Theelen, J. (1998) Ook de heikikker in de soep. Natuurhistorisch Maandblad 87: 172-172.
 
Tilmans, R.A.M. (1995) Opmerkelijke waarnemingen in een amfibieënpoel. Een flavistische neotene alpenwatersalamander en een vinpootsalamander. Natuurhistorisch Maandblad 84: 256-259.
 
Tinbergen, N. (1971) Over rugstreeppadjes. De Levende Natuur 74: 185-189. 
 
Tinbergen, N.;ter Pelkwijk, J.J. (1938) De Kleine Watersalamander. De Levende Natuur 43: 232-237. 
 
Top, R. (2010) Zwarte rugstreeppad. Schubben & Slijm 2: 6-6. 
 
Top, R. (2013) Terugvondst rugstreeppad. Schubben & Slijm 5: 5-5. 
 
Townson, S. (1996) Estimating the size of common frog (Rana temporaria) populations. British Herpetological Society Bulletin 55: 41-42.
 
Turnhout, S. (2011) Dure rugstreeppad op inspraakavond. Meepraten over natuurbescherming. Natura 108: 20-21.
 
Vader, H.;Ehrenburg, A. (2010) Onbekende sporen in de Amsterdamse Waterleidingduinen. Schubben & Slijm 2: 4-5.
 
van Acker, K. (2018) Hazelworm bijt vuursalamander. Schubben & Slijm 10: 9-9. 
 
van Buggenum, H. (2017) Populatieonderzoek boomkikker IJzerenbosch 1987-2016. RAVON 19: 4-8. 
 
van Buggenum, H.J.M. (1992) Monitorproject bruine kikker in voormalige Middenlimburgse broekgebieden: periode 1989-1992. Natuurhistorisch Maandblad 81: 162-164.
 
van Buggenum, H.J.M. (2009) Bruine kikker Rana temporaria. De amfibieën en reptielen van Nederland : 209-219. 
 
van Buggenum, H.J.M.;Creemers, R.C.M. (2005) Vervroegde eiafzet bij de bruine kikker? Het berekende begin van de eiafzetperiode werd beïnvloed door het aantal meldingen. Natuurhistorisch Maandblad 94: 271-272.
 
van Buggenum, H.J.M.;Geraeds, R.P.G.;Lenders, A.T.J.W. (2012) De status van de heikikker in het Meinweggebied. Een actueel overzicht van verspreiding, populatieomvang en koorperiode. Natuurhistorisch Maandblad 101: 173-181.
 
van Buggenum, H.J.M.;Herder, J.E.;Stumpel, A.H.P. (2012) Afwijkend gekleurde boomkikkers. RAVON 14: 2-5. 
 
van Buggenum, H.J.M.;van Buggenum, J.P. (2006) Kikkerdril onder smeltend ijs. Resultaten van een publieksactie voor het melden van kikkerdril van de bruine kikker in het voorjaar van 2006. Natuurhistorisch Maandblad 95: 244-245.
 
van Campenhout, B. (1971) Bufo vulgaris Laurenti et Bufo calamita Laurenti. Notul es ethologiques. Les Naturalistes Belges 52: 85-88.
 
van de Bund, C.F. (1986) Diersoorten als toets voor natuurwaarde van heide. De Levende Natuur 87: 14-23. 
 
van de Water, E.;Zollinger, R. (2008) Case: De Rugstreeppad als pionier in nieuwe aanpak Ruimtelijk Ordening. De Levende Natuur 109: 118-121. 
 
van Delft, J. (2014) Update Italiaanse kamsalamander. Schubben & Slijm 6: 19-19. 
 
van Delft, J. (2012) Italiaanse kamsalamander in Nederland. Kijk op Exoten 1: 9-9. 
 
van Delft, J.J.C.W. (2009) Alpenwatersalamander Mesotriton alpestris. De amfibieën en reptielen van Nederland : 96-104. 
 
van den Bergh, L.M.J.;Stumpel, A.H.P. (1978) Gegevens over voortplantingsbiotopen en trekactiviteiten van de gewone pad in het gebied van de grote rivieren. De Levende Natuur 81: 173-178. 
 
van den Bergh, L.M.J.;Stumpel, A.H.P. (1977) Gegevens over verspreiding en ecologie van van de Groene kikker (Rana esculenta L.) in het gebied van de grote rivieren. De Levende Natuur 80: 84-91. 
 
van den Bergh, L.M.J.;Stumpel, A.H.P. (1975) Gegevens over verspreiding en oecologie van de rugstreeppad (Bufo calamita) in het gebied van de grote rivieren. De Levende Natuur 78: 104-111. 
 
van den Bogert, H. (2005) De diversiteit van Heikikker-biotopen in Fryslân. Twirre 16: 129-134. 
 
van den Bogert, H. (2005) Heikikkers in Fryslân. De diversiteit van heikikker-biotopen in Friesland. RAVON 7: 73-77.
 
van den Broek, T.G.Y. (1991) De geelbuikvuurpad in Zuid-Limburg: verleden, heden en toekomst. Natuurhistorisch Maandblad 80: 122-123.
 
van den Broek, T.G.Y.;Crombaghs, B.H.J.M. (2010) Terugblik op 50 jaar geelbuikvuurpaddenbescherming. Natuurhistorisch Maandblad 99: 109-117.
 
van den Broek, T.G.Y.;Frissen, D.P.E.M. (2009) Vroedmeesterpad Alytes obstetricans. De amfibieën en reptielen van Nederland : 132-141. 
 
van den Munckhof, P.J.J. (1978) Over het voorkomen van de heikikker in Noord- en Midden-Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 68: 171-178.
 
van den Munckhof, P.J.J. (1979) De rugstreeppad in de noordlimburgse gemeenten Horst en Venray. Natuurhistorisch Maandblad 68: 25-31.
 
van den Munckhof, P.J.J. (1979) Knoflookpadden in het Joostemermeer, een voormalig heideven in de gemeente Horst. Natuurhistorisch Maandblad 68: 39-42.
 
van der Elsken, D. (2013) Plasje met rugstreeppad. Schubben & Slijm 5: 18-18. 
 
van der Lugt, A. (2001) Gewone padden onder het ijs. RAVON 4: 18-18.
 
van der Lugt, A. (2013) Heikikker gevonden in de Krimpenerwaard. Schubben & Slijm 5: 6-6. 
 
van der Molen, S. (2001) Over de boomkikkers van Schouwen. RAVON 4: 13-14.
 
van der Sluijs, A.M.;Vos, C.C.;Lammertsma, D.R. (2003) Onderzoek naar de bewegingen in een agrarisch landschap. Zijn bruine kikkers gebaat bij verbindingszones? RAVON 6: 10-13.
 
van der Sluis, T.;Bugter, R. (2000) Bezetting en kolonisatie van poelen door Kamsalamander en Bruine kikker in Twente. De Levende Natuur 101: 107-111. 
 
van der Spitzen Sluijs, A.M.;Bosman, W.W.;Spikmans, F.J.G.M. (2015) Update chytromycose. RAVON 17: 72-73.
 
van der Spitzen Sluijs, A.M.;Creemers, R.C.M.;Bosman, W.W. (2013) Vuursalamanders nog niet verloren. RAVON 15: 100-104. 
 
van der Spitzen Sluijs, A.M.;van Rijsewijk, A.C. (2009) Landschapsgebruik van de rugstreeppad in een intensief agrarisch landschap. RAVON 10: 45-50.
 
van der Spitzen Sluijs, A.M.;van Rijsewijk, A.C. (2009) Voortplantingssucces van de rugstreeppad in een intensief gebruikt agrarisch landschap. RAVON 10: 73-76.
 
van Diepenbeek, A. (2003) Schijndoodhouding boomkikker (Hyla arborea). RAVON 5: 42-42.
 
van Diepenbeek, A. (2009) Een geval van regeneratie bij de kamsalamander. RAVON 10: 68-72.
 
van Diepenbeek, A. (2009) Albino bruine kikkers in stadstuin. RAVON 10: 55-56.
 
van Diepenbeek, A.;Huijbregts, H. (2011) De pad en zijn kwelgeest. RAVON 13: 64-70.
 
van Dreumel, J. (2010) Boomkikker in de WC. Schubben & Slijm 2: 7-7. 
 
van Drooge, H. (2010) Graven voor de rugstreeppad. Schubben & Slijm 2: 6-7.
 
van Eekelen, R. (2014) Heikikkers in de polder. RAVON 16: 68-71. 
 
van Eijk, J.L. (1999) Knoflookpadden in het Vechtdal. RAVON 2: 47-49.
 
van Eijk, J.L. (2001) Betrapt: 'Muursalamanders'. RAVON 4: 16-18.
 
van Erve, F.J.H.;Crombaghs, B.H.J.M. (2014) Herstel van de boomkikkerpopulatie in de Leemputten bij Udenhout. RAVON 16: 11-17. 
 
van Gelder, J.J. (1973) Ecological observations on Amphibia in the Netherlands: II. Triturus helveticus Razoumowski: migration, hibernation and neoteny. Netherlands Journal of Zoology 23: 86-108.
 
van Gelder, J.J. (1976) Vuurbuikpadden in de buurt van Nijmegen? Natuurhistorisch Maandblad 65: 27-32.
 
van Gelder, J.J.;Eijsink, J.G.H.M. (1978) De boomkikker, Hyla arborea, in Nederland III. Geluidsproductie. De Levende Natuur 81: 218-225. 
 
van Gelder, J.J.;Kalkhoven, J.T.R. (1971) Eieren van de knoflookpad (Pelobates fuscus Laur.) in de Hatertse en Overasseltse Vennen. Natuurhistorisch Maandblad 60: 39-44.
 
van Gelder, J.J.;Oomen, H.C.J. (1970) Ecological observations on Amphibia in the Netherlands. I. Rana arvalis Nilsson: reproduction, growth, migration and population fluctuations. Netherlands Journal of Zoology 20: 238-252.
 
van Gelder, J.J.;van den Broek, J.G.J.;Stortelder, L.J.M;Kelleners, P.B. (1978) De boomkikker, Hyla arborea, in Nederland II. Migratie. De Levende Natuur 81: 200-205. 
 
van Gelder, J.J.;van den Broek, J.G.J.;Stortelder, L.J.M.;Kelleners, P.B. (1978) De boomkikker, Hyla arborea, in Nederland. I. Algemene biologie. De Levende Natuur 81: 65-73. 
 
van Grunsven, R.;Joosten, K.;Creemers, R.C.M. (2015) Effect straatverlichting op paddentrek. RAVON 17: 56-58.
 
van Hoof, P.;Crombaghs, B.H.J.M.;Geraeds, R.P.G.;Schut, D. (2012) Laatste kans voor de knoflookpad in Nationaal Park De Meinweg. Kweek en uitzet als redmiddel voor behoud. Natuurhistorisch Maandblad 101: 205-212.
 
van Hoof, P.H. (1999) Individuele herkenning van kamsalamanders. RAVON 2: 56-56.
 
van Hoof, P.H. (1998) Een adulte flavistische kleine watersalamander. Natuurhistorisch Maandblad 87: 242-243.
 
van Laar, V. (2009) De herkomst van de rugstreeppad in Zuidelijk Flevoland. RAVON 11: 49-51.
 
van Leeningen, R. (2015) Heikikker door mug gestoken. Schubben & Slijm 7: 5-5. 
 
van Leeningen, R.;Herder, J. (2019) Zorgelijke ontwikkeling gewone pad. Schubben & Slijm 11: 17-17. 
 
van Maanen, E. (2009) Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris. De amfibieën en reptielen van Nederland : 124-131. 
 
van Nieuwenhoven-Sunier, L.;van Bree, P.J.H.;Daan, S. (1965) Notities over de geelbuikpad Bombina variegata (Linnaeus, 1758) in Nederland. Natuurhistorisch Maandblad 54: 7-14.
 
van Rijsewijk, A. (2012) Na 11 jaar herontdekt op de Moerbleek: de rugstreeppad. Schubben & Slijm 4: 4-4. 
 
van Rijsewijk, A.C. (2005) Padden horror. RAVON 7: 20-21.
 
van Rijsewijk, A.C. (2000) De Kerkeindsche Heide toch de moeite waard! RAVON 3: 52-55.
 
van Rijsewijk, A.C. (2005) Rugstreeppadden in de Noordoostpolder. RAVON 7: 16-19.
 
van Schaik, V.Z. (2007) Kamsalamanders bij landgoed Daelenbroeck. Natuurhistorisch Maandblad 96: 249-252.
 
van Schaik, V.Z. (2013) De kamsalamander in het Herkenbosscherbroek. Een eerste stap naar uitwisseling met de Meinweg. Natuurhistorisch Maandblad 102: 116-119.
 
van Scheltema, F.A. (1900) Een verdacht gevecht. (groen- en bruine kikker). De Levende Natuur 5: 71-71. 
 
van Uchelen, E. (2006) Veiligstellen van een geisoleerde populatie kamsalamanders op het Vledderveld. RAVON 8: 6-8.
 
van Wijk, D.P. (1992) Wel en wee van de eerste beschermde poelen voor de Vroedmeesterpad (Alytes obstetricans). Lacerta 50: 130-133.
 
van Zoest, K. (2016) Paddenvlieg bij boomkikker. Schubben & Slijm 8: 9-9. 
 
Vantveer, C. (2019) Misparing bruine kikker met vuursalamander. Schubben & Slijm 11: 18-18. 
 
Veen, R.W.J. (2010) Frans onderzoek aan geelbuikvuurpad biedt nieuw perspectief voor bescherming. RAVON 12: 1-4.
 
Veenvliet, P. (2003) Voortplantingsplaatsen van Rugstreeppadden op Schiermonnikoog. Twirre 14: 63-65. 
 
Verbeek, P. (2000) Rugstreeppadden op transport. RAVON 3: 43-43.
 
Verbelen, D. (2010) Eerste gevallen van erythrisme bij vuursalamander in Vlaanderen. RAVON 12: 27-28.
 
Verbelen, D. (2012) Eerste gedocumenteerde gevallen van neotenie bij kleine watersalamander in België. RAVON 14: 14-16. 
 
Verboom, B.;Laan, R.M. (1988) De Geelbuikvuurpad, recente ontwikkelingen. Natuurhistorisch Maandblad 77: 152-157.
 
Verboom, B.;Musters, K.;van der Lugt, A. (2009) Rugstreeppad Bufo calamita. De amfibieën en reptielen van Nederland : 174-185. 
 
Vergoossen, W.G.M.L. (1990) Boomkikkers (Hyla arborea L.) in Limburg. Natuurhistorisch Maandblad 79: 283-285.
 
Vergoossen, W.G.M.L. (1990) Overwinterende vroedmeesterpadden (Alytes obstetricans) in een ondergrondse kalksteengroeve. Natuurhistorisch Maandblad 79: 218-220.
 
Verrell, P.A. (1984) The responses of inseminated female smooth newts, Triturus vulgaris, to further exposure to males. British Journal of Herpetology 6: 414-415.
 
Verrell, P.A. (1983) An unusual population of toads. British Herpetological Society Bulletin 8: 31-32.
 
Verrell, P.A.;Halliday, T.R. (1985) Autumnal migration and aquatic overwintering in the common frog, Rana temporaria (short note). British Journal of Herpetology 6: 433-434.
 
Verrell, P.A.;McCabe, N.R. (1986) Mating balls in the common toad, Bufo bufo . British Herpetological Society Bulletin 16: 28-29.
 
Verwaerts, K.;Aerts, K.;Vervust, B. (2002) Onderzoek naar de verspreiding van de vuursalamander in het Hageland. Natuur focus 1: 65-68.
 
Vogrin, N. (1997) Some morphological characters of Triturus alpestris (Laurenti, 1768) at high altitude (mt. Pohorje, Slovenia) (Caudata: Salamandridae). British Herpetological Society Bulletin 61: 6-9.
 
Vos, C. (2012) Biodiversiteit een handje helpen: de boomkikker. Schubben & Slijm 4: 7-7. 
 
Vos, C. (2013) De heikikker en het koude voorjaar van 2013. Schubben & Slijm 5: 9-9. 
 
Wachter, W.H. (1928) Gladde Slang en Kamsalamander. De Levende Natuur 32: 329-329. 
 
Waddington, L.F.G. (1952) Toads hibernating under water. British Journal of Herpetology 1: 112-113.
 
Wielstra, B.;Arntzen, P.;van Delft, J.J.C.W.;Meilink, W. (2015) Genetische vervuiling op de Veluwe. Hybridisatie tussen een inheemse en een exotische kamsalamandersoort. RAVON 17: 36-39.
 
Wijnands, H.E.J. (1977) Distribution and habitat of Rana esculenta complex in the Netherlands. Netherlands Journal of Zoology 27: 277-286.
 
Wijnands, H.E.J.;van Gelder, J.J. (1976) Biometrical and serological evidence for the occurence of three phenotypes of green frogs (Rana esculenta complex) in the Netherlands. Netherlands Journal of Zoology 26: 414-424.
 
Willems, F. (1999) 158 platte kamsalamanders op 15 meter dijk. RAVON 2: 58-58.
 
Wisniewski, P.J. (1992) Morphological and behavioural differences between larvae of various races of Salamandra salamandra. British Herpetological Society Bulletin 39: 26-27.
 
Wisniewski, P.J.;Paull, L.M.;Merry, D.G.;Slater, F.M. (1980) Studies on the breeding migration and intramigratory movements of the common toad (Bufo bufo) using panjet dye -marking techniques. British Journal of Herpetology 6: 71-74.
 
Wisniewski, P.J.;Paull, L.M.;Slater, F.M. (1981) The effects of temperature on the breeding migration and spawning of the common toad (Bufo bufo). British Journal of Herpetology 6: 119-121.
 
Zeehuis, M. (2014) Boomkikker Enschede. Schubben & Slijm 6: 8-9. 
 
Zekhuis, M. (2016) Boomkikker met één oog. Schubben & Slijm 8: 4-4. 
 
Zekhuis, M.;Ottburg, F. (2008) Help de Knoflookpad! De Levende Natuur 109: 223-226. 
 
Zekhuis, M.;Schuitema, W. (2001) Knoflookpadden in de tuinvijver. RAVON 4: 37-38.
 
Zollinger, R.T. (2006) Vrijwilligers zetten kamsalamanders en modderkruipers op de Natura 2000 kaart. De Levende Natuur 107: 270-274. 
 
Zonderwijk, M. (2007) Aan de waterkant: De kleine watersalamander. Natura 104: -. 
 
Zuiderwijk, A. (1984) Hoe redden we de kamsalamander?. De Levende Natuur 85: 67-71. 
 
Zwier, J. (2005) Kouwe kikker. RAVON 7: 36-36.