a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
algemeen | taxonomie | ecologie & verspreiding | trend en fenologie | literatuur (29) | feedback (0)

Familie:Ranidae
Groep:Kikkers
Voorkomen in Nederland
Status:bron: Basisrapport Rode Lijsten Amfibieën en ReptielenRode Lijst (2009): Thans niet bedreigd
Zeldzaamheid:bron: Basisrapport Rode Lijsten Amfibieën en Reptielenalgemeen
Bescherming:Habitatrichtlijn bijlage 4
Herkenning
De heikikker (Rana arvalis) is een middelgrote kikker met een iets spitse snuit. De kleur is erg variabel van geelbruin tot rood/groenbruin op de rug met vaak een lichte lengtestreep over de rug heen. Ook heeft hij een patroon van donkere vlekken op de flanken en een lichte buik. En hij bezit een relatief grote graafknobbel op de achterpoot (ongeveer halve teenlengte). In de paartijd (eind februari, tot uiterlijk begin april met een piek in kooractiviteit in maart) kleuren mannetjes licht- tot fel blauw. Deze kleur is maar enkele dagen aanwezig. Heikikkers kunnen 8 cm groot worden.
Determinatie
Determinatiehulp Amfibieën
 
foto34489
foto34490
foto34491