Amfibieën

Naamlijst van de Nederlandse Amfibieën

Bron: Atlas van de Reptielen en Amfibieën (2006)

Zeldzaamheid - Rarity
zzz zeer zeldzaam very rare
zz zeldzaam rare
z vrij zeldzaam rather rare
a algemeen common
x verdwenen extinct
Rode Lijst - Red List categories
GE Gevoelig Susceptable
KW Kwetsbaar Vulnarable
BE Bedreigd Endangered
EB Ernstig bedreigd Highly endangered
VN Verdwenen Extinct
TNB (Thans Niet Bedreigd)  (Not endangered)
Deelgroepen - Amphibia groups
S    salamanders   -
K kikkers en padden -

Soortenlijst

Download de soortenlijst als csv-bestand (geschikt voor Excel) inclusief familienaam, NDFF-identity en de vermelding of de locatie van een soort verborgen wordt.

#Wetenschappelijke naamNederlandse naamDeelgroepZeldzaamheidRode Lijst
A201 Alytes obstetricans VroedmeesterpadKikkerszzKW
A211 Bombina variegata GeelbuikvuurpadKikkerszzzEB
A231 Bufo bufo Gewone padKikkersaTNB
A232 Epidalea calamita RugstreeppadKikkersaGE
A241 Hyla arborea BoomkikkerKikkerszBE
A253 Hyla orientalis Oostelijke boomkikkerKikkerszzzE
A257 Hyla spec. Oostelijke/Gewone boomkikkerKikkers  
A111 Ichthyosaura alpestris AlpenwatersalamanderSalamandersaTNB
A113 Lissotriton helveticus VinpootsalamanderSalamanderszKW
A114 Lissotriton vulgaris Kleine watersalamanderSalamandersaTNB
A261 Lithobates catesbeianus Amerikaanse stierkikkerKikkerszzzE
A221 Pelobates fuscus KnoflookpadKikkerszzBE
A259 Pelophylax esculentus synklepton Groene kikker-complexKikkersa 
A255 Pelophylax klepton esculentus BastaardkikkerKikkersaTNB
A254 Pelophylax lessonae PoelkikkerKikkersaTNB
A256 Pelophylax ridibundus MeerkikkerKikkersaTNB
A251 Rana arvalis HeikikkerKikkersaTNB
A651 Rana dalmatina SpringkikkerKikkerszzz 
A252 Rana temporaria Bruine kikkerKikkersaTNB
A101 Salamandra salamandra VuursalamanderSalamanderszzEB
A117 Triturus carnifex Italiaanse kamsalamanderSalamanderszzz 
A112 Triturus cristatus KamsalamanderSalamandersaKW