Amfibieën

Naamlijst van de Nederlandse Amfibieën

Bron: Atlas van de Reptielen en Amfibieën (2006)

Zeldzaamheid - Rarity
zzz zeer zeldzaam very rare
zz zeldzaam rare
z vrij zeldzaam rather rare
a algemeen common
x verdwenen extinct
Rode Lijst - Red List categories
GE Gevoelig Susceptable
KW Kwetsbaar Vulnarable
BE Bedreigd Endangered
EB Ernstig bedreigd Highly endangered
VN Verdwenen Extinct
TNB (Thans Niet Bedreigd)  (Not endangered)
Deelgroepen - Amphibia groups
S    salamanders   -
K kikkers en padden -

Soortenlijst

Download de soortenlijst als csv-bestand (geschikt voor Excel) inclusief familienaam, NDFF-identity en de vermelding of de locatie van een soort verborgen wordt.

#Wetenschappelijke naamNederlandse naamDeelgroepZeldzaamheidRode Lijst
A201 Alytes obstetricans VroedmeesterpadKikkerszzKW
A002 Amphibia Amfibie (soort onbekend) (G)Kikkers  
A211 Bombina variegata GeelbuikvuurpadKikkerszzzEB
A231 Bufo bufo Gewone padKikkersaTNB
A233 Bufo bufo/Epidalea calamita Gewone pad/RugstreeppadKikkers  
A232 Epidalea calamita RugstreeppadKikkersaGE
A241 Hyla arborea BoomkikkerKikkerszBE
A260 Hyla intermedia Italiaanse boomkikkerKikkers  
A253 Hyla orientalis Oostelijke boomkikkerKikkerszzzE
A257 Hyla spec. Oostelijke/Gewone boomkikkerKikkers  
A111 Ichthyosaura alpestris AlpenwatersalamanderSalamandersaTNB
A113 Lissotriton helveticus VinpootsalamanderSalamanderszKW
A120 Lissotriton sp. Kleine water-/VinpootsalamanderSalamandersa 
A114 Lissotriton vulgaris Kleine watersalamanderSalamandersaTNB
A116 Lissotriton vulgaris/helveticus/Triturus alpestris Kleine water-/Vinpoot-/AlpenwatersalamanderSalamandersa 
A261 Lithobates catesbeianus Amerikaanse stierkikkerKikkerszzzE
A221 Pelobates fuscus KnoflookpadKikkerszzBE
A259 Pelophylax esculentus synklepton Groene kikker-complexKikkersa 
A255 Pelophylax klepton esculentus BastaardkikkerKikkersaTNB
A254 Pelophylax lessonae PoelkikkerKikkersaTNB
A263 Pelophylax lessonae/klepton esculentus Poel-/BastaardkikkerKikkers  
A256 Pelophylax ridibundus MeerkikkerKikkersaTNB
A264 Pelophylax ridibundus/klepton esculentus Meer-/BastaardkikkerKikkers  
A251 Rana arvalis HeikikkerKikkersaTNB
A651 Rana dalmatina SpringkikkerKikkerszzz 
A252 Rana temporaria Bruine kikkerKikkersaTNB
A262 Rana temporaria/arvalis Bruine kikker/HeikikkerKikkers  
A019 Ranidae Kikker (soort onbekend) (G)Kikkers  
A101 Salamandra salamandra VuursalamanderSalamanderszzEB
A117 Triturus carnifex Italiaanse kamsalamanderSalamanderszzz 
A112 Triturus cristatus KamsalamanderSalamandersaKW
A016 Triturus cristatus x carnifex Hybride kamsalamanderSalamanders  
A017 Triturus cristatus/carnifex Kamsalamander/Italiaanse kamsalamanderSalamanders  
A663 Triturus marmoratus MarmersalamanderSalamanders  
A664 Xenopus laevis Afrikaanse klauwkikkerKikkers