a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
kaart
Triturus carnifex Laurenti, 1768

Italiaanse kamsalamander
algemeen | taxonomie | ecologie & verspreiding | trend en fenologie | literatuur (7) | feedback (0)

Familie:Salamandridae
Groep:Salamanders
Voorkomen in Nederland
Zeldzaamheid:bron: Basisrapport Rode Lijsten Amfibieën en Reptielenzeer zeldzaam
Indigeniteit:exoot
Herkenning
De Italiaanse kamsalamander (Triturus carnifex) is in vergelijking met de inheemse kamsalamander steviger van bouw, met een grote en brede kop, krachtige poten en een meer gedrongen lichaam. De buikzijde is oranjegeel met grote ronde zwarte vlekken, die meestal niet scherp begrensd zijn. De dieren hebben meestal geen of weinig witte stipjes op de zijkant van het lichaam (Wallis & Arntzen 1989, Wolterstorff 1923). Typische exemplaren van de kamsalamander zijn in vergelijking slank gebouwd en hebben een meer oranje buik met vele onregelmatig gevormde diepzwarte vlekken in plaats van ronde zwarte vlekken. Deze vlekken zijn bij de kamsalamander wel scherp begrensd en op de flanken heeft een kamsalamander doorgaans wel veel witte stipjes. De gele rugstreep, die meestal aanwezig is bij vrouwtjes, juvenielen en subadulten, is bij kamsalamanders vrijwel nooit aanwezig.De kam bij mannetjes van de Italiaanse kamsalamander is vaak minder hoog dan bij de kamsalamander (Arntzen 2003). Dit is in het veld echter lastig te gebruiken. Ook tonen veldwaarnemingen in Slovenië (Paul Veenvliet pers. med.) en Italië (eigen waarnemingen) aan dat de kam net zo hoog kan zijn als bij de kamsalamander. De rugkam van de Italiaanse kamsalamander is meestal duidelijker gescheiden van de staartkam en vaak minder sterk getand dan die van de kamsalamander. De eieren zijn wit en zijn evenals de larven niet van die van de kamsalamander te onderscheiden (Griffiths 1996).
Determinatie
Determinatiehulp Amfibieën
 
foto34492