Kleine watersalamander

Lissotriton vulgaris


© Jelger Herder

Familie: Salamandridae
Groep: Salamanders
Status: Rode Lijst (2009): Thans niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemeen
© 2024  RAVON
Ga naar de volledige website