IJle dravik

Anisantha sterilis


© Willem Braam

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,15-1,20 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels -

Stengels/takken - De stengels zijn bovenaan kaal.

Bladeren - De behaarde bladen zijn 3-5 mm breed. De bladschede is zacht behaard. Het tongetje is ingesneden en heeft franje.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloempluim is breed, los, ijl en heeft overhangende takken. De langere zijtakken hebben één, twee  of zelden drie  aartjes. De aartjes staan naar alle kanten uit en hangen over of alle aartjes hangen naar 1 kant over. Ze staan niet dicht bij elkaar. De aartjes met de naalden zijn 4-6 cm. Ze worden vanaf de wigvormige voet naar de top breder. Het onderste kelkkafje heeft één  nerf. Het bovenste is groter (1-1,8 cm) en heeft drie  nerven. De naald is langer dan het onderste kroonkafje. De helmknoppen zijn tenminste 1 mm lang.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één  jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige tot licht beschaduwde, open plaatsen op droge tot vochtige, matig voedselrijke, maar wel stikstofrijke, min of meer humeuze, zwak zure tot vaak kalkhoudende grond (zand, leem, zavel, löss, mergel, lichte klei en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Heggen, struwelen, bosranden (voedselrijke zomen), bermen, puin, ruigten, plantsoenen, omgewerkte grond, braakliggende grond, haventerreinen, industrieterreinen, langs sporwegen (spoorwegterreinen), zeeduinen, akkers, tussen straatstenen, tegen muren en langs trottoirranden.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: voedselrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website