Glad vingergras

Digitaria ischaemum


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juli - herfst

Hoogte - 0,05-0,50 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Worteldiepte tot 50 cm.

Stengels/takken - De stengels liggen uitgespreid op de grond of zijn opstijgend.

Bladeren - De bladen zijn aan de bovenkant kaal, behalve aan de bladvoet of ze zijn alleen aan de rand behaard. De bladscheden zijn meestal kaal.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). Vaak blijven de bloeiwijzen aan de zijkant helemaal of voor een deel binnen de omhulling van de bladscheden. De aartjes zijn 2-2½ mm, elliptisch en stomp. Ze groeien met twee  tot vier  bij elkaar. Het bovenste kelkkafje is ongeveer even lang als het aartje.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn langlevend (langer dan vijf jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige, open plaatsen op droge tot vochtige, matig tot zeer voedselrijke, zwak zure, verstoorde grond (zand en stenige plaatsen).

Groeiplaats - Akkers (roggeakkers, maisakkers en hakvruchtakkers), zandwegen, tredplaatsen, bermen, langs spoorwegen (spoorbermen en spoorwegterreinen), plantsoenen, tuinen, tussen straatstenen en soms in heide.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: tredplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website