Engels raaigras

Lolium perenne


© Peter Meininger

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - juni - herfst

Hoogte - 0,10-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Geen wortelstokken en eveneens geen uitlopers. Worteldiepte 20-50 cm.

Stengels/takken - De gladde stengels zijn onderaan gewoonlijk roodachtig.

Bladeren - De donkergroene bladeren zijn 3 tot 4 mm breed. Aan de bovenkant zijn ze fijn gegroefd. Ze hebben een glanzende onderkant. Voor ontplooiing zijn ze overlangs samengevouwen. Het ingesneden tongetje is 1 mm lang.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De aaras is vrijwel helemaal glad. De aar is 10-20 cm. De aartjes zijn tot 2 cm. De kroonkafjes zonder naalden zijn ongeveer even lang als de kelkkafjes. Het onderste kelkkafje heeft 5 nerven en is ongeveer 3/4 keer zo lang als het aartje.

Vruchten - Een graanvrucht. De zaden zijn zeer kortlevend (korter dan één jaar). Eenzaadlobbig (kiemend met één kiemblaadje).

Bodem - Zonnige plaatsen op meestal vochtige, soms vrij natte of matig droge, voedselrijke tot zeer voedselrijke, zoete tot brakke, vaak betreden grond (tredplant). Vooral op klei, maar ook op zand en veen.

Groeiplaats - Grasland (weiland, gazons, zwaar bemest grasland en uiterwaarden), bermen, wegranden, omgewerkte grond, dijken, betreden en bereden plaatsen, brakke kwelders (schorren), zeeduinen, tussen straatstenen (weinig belopen delen van trottoirs en parkeerplaatsen), langs spoorwegen (weinig belopen delen van perrons), middenstroken van wagensporen en aan de voet van laan- en parkbomen.
Familie: Poaceae
Groep: eenzaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: algemene soort
Ecologische groep: tredplant
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website