Duinroos

Rosa spinosissima


© Adrie van Heerden

Herkenning (bron: wilde-planten.nl / Klaas Dijkstra)

Bloeitijd - mei - juni

Hoogte - 0,10-0,90 m.

Geslachtsverdeling - tweeslachtig

Wortels - Met uitlopers.

Stengels/takken - De rechtopstaande, zwartbruine takken zijn niet of weinig vertakt. Ze dragen rechte, dunne, dicht bij elkaar staande stekels, die niet allemaal even hoog zijn.

Bladeren - De bladeren zijn zeven-, negen- of soms elftallig. De donkergroene deelblaadjes zijn klein, rondachtig tot eivormig, enkel gezaagd, kaal en ongeveer ½-2½ cm.

Bloemen - Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De alleenstaande bloemen hebben geen steelblaadjes. De 1-2½ cm grote kroonbladen zijn meestal wit, maar soms roze. De kelkbladen zijn meestal niet gedeeld en staan na de bloei schuin omhoog. Ze vallen niet af.

Vruchten - Een vlezige schijnvrucht. De bolvormige bottels zijn vrij klein, glanzend paarszwart en niet behaard. Tweezaadlobbig (kiemend met twee kiemblaadjes).

Bodem - Zonnige plaatsen op droge tot matig vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, zwak zure tot meestal kalkhoudende grond (zand en kalksteen).

Groeiplaats - Zeeduinen (kalkrijke zomen, hellingen, duinvalleien, duingrasland, heggen en struwelen) en heide.
Familie: Rosaceae
Groep: tweezaadlobbigen (bloemplanten)
Status: Niet bedreigd
Zeldzaamheid: vrij zeldzame soort
Ecologische groep: kalkrijke zomen
© 2020  FLORON
Ga naar de volledige website